Sławomir Majchrowski

Prezes Zarządu

Wykształcenie

Sławomir Majchrowski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1997-1998 ukończył także studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Analizę Finansową (w latach 2012-2013). Ukończył program z zarządzania w ICAN Institute (2008-2009) oraz kurs Strategii Konkurencyjnej w INSEAD (2012).

Doświadczenie

W latach 2006-2008 pracował w firmie SIGMAKALON, a w latach 1997-2006 w firmie Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. gdzie piastował stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży, Kierownika Marketingu, Dyrektora Marketingu i Członka Zarządu. Był jedną z kluczowych osób pracujących przy powstaniu marki Dekoral oraz opracowaniu koncepcji sieci sklepów własnych Centrum Dekoracyjne Dekoral oraz franchisingowych i partnerskich Studio Dekoral.

W latach 2008-2019 związany z firmą PPG – globalnym producentem farb i powłok. Pracował na stanowiskach powiązanych z działalnością komercyjną spółki PPG Deco Polska, lidera branży farb dekoracyjnych w Polsce.

W latach 2008 a 2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Marketingu odpowiedzialnym za realizację strategii marketingowej spółki, zarządzanie siecią własnych sklepów oraz integrację post akwizycyjną dwóch spółek w struktury spółki PPG.

W 2013 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PPG Deco Polska, które pełnił do momentu odejścia z firmy z końcem 2019 roku. Jako Prezes, wraz z Zarządem i Prokurentami, zarządzał dwoma podległymi zakładami produkcyjnymi oraz komercyjną stroną biznesu farb dekoracyjnych PPG w Polsce. Opracował i realizował strategię podnoszenia efektywności kosztowej i dokonywał niezbędnych inwestycji oraz restrukturyzacji. Zarządzał procesami sprzedaży w trzech kanałach: tradycyjnym, sieci marketów budowlanych i sklepów własnych skoncentrowanych na wykonawcach profesjonalnych. Jednocześnie piastował stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej firm ‘Chemia Lublin’ oraz ‘Polifarb Gliwice’.

W 2017 roku dodatkowo został Regionalnym Dyrektorem Marketingu firmy PPG na Europę Centralną i Członkiem Komitetu Wykonawczego Regionu obejmując odpowiedzialność za strategię marketingowo-produktową na tych rynkach. Dokonał między innymi restrukturyzacji asortymentu, wprowadził wspólne koncepty marketingowo-produktowe m.in. odświeżony koncept sieci sklepów własnych i franchisingowych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech przyczyniając się do osiągania synergii kosztowych i wzrostów sprzedaży. Współpracował przy tworzeniu mapy innowacji i wspólnych konceptów marketingowych dla rynków Europy Zachodniej i Centralnej.

Od początku 2020 roku pracował w Spółce jako Dyrektor Dywizji Interior & Decoration będąc odpowiedzialnym za strategię dywizji i realizację celów biznesowych w sferze rozwiązań dla użytkowników końcowych na wszystkich rynkach Seleny.

W dniu 30 listopada 2020 roku uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A. został powołany z dniem 1 stycznia 2021 roku w skład Zarządu Spółki jako Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych.

W dniu 27 maja 2021 roku uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A. został powołany w skład Zarządu Spółki na nową kadencję jako Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych.

W dniu 30 czerwca 2023 roku uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A. został powołany z dniem 1 lipca 2023 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.


Władze spółki