Dr Borysław Czyżak

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Członek Komitetu Strategii i Innowacji.

Wykształcenie

Borysław Czyżak jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku, prowadził zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej. Odbył staże naukowe w Oksfordzie i na Uniwersytecie Stanforda, w centrum kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dołączył do warszawskiego biura firmy McKinsey & Company specjalizującej się w doradztwie strategicznym, uczestniczył w projektach dotyczących prywatyzacji i zmian strategicznych w firmach przemysłowych, liniach lotniczych, telekomunikacji i w bankowości. W tym czasie ukończył program MMBA w Holandii prowadzony dla firmy McKinsey.

Doświadczenie

W latach 2000-2014 związany z szwajcarską firmą Egon Zehnder International i jej biurem w Warszawie, od 2007 roku Partner w centrali Egon Zehnder AG w Zurychu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Egon Zehnder w Polsce. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr. W ostatnich latach prowadził szereg projektów dotyczących pomocy przy połączeniach i przejęciach firm, poszukiwania kadr, budowania rad nadzorczych, audytów kadry zarządzającej w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i na Bliskim Wschodzie. W Polsce pracował z wieloma spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20, ale większość czasu poświęca firmom prywatnym będącym w rękach założycieli.

Jest aktywnym inwestorem w spółkach technologicznych, był członkiem Komitetu Inwestycyjnego funduszu venture capital Simpact. Jest jednym z fundatorów Fundacji Studnia Nadziei budującej studnie w Afryce. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.

W dniu 29 maja 2015 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki, a następnie 14 czerwca 2018 roku i 27 maja 2021 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. był powoływany w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejne kadencje.

Władze spółki