Łukasz Dziekan

Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Strategii i Innowacji. Członek Komitetu Audytu.

Wykształcenie

Łukasz Dziekan jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku informatyka stosowana.

Doświadczenie

Karierę rozpoczynał w firmie Deloitte Advisory, gdzie zajmował się matematycznym modelowaniem ryzyka finansowego, dla największych Polskich instytucji finansowych (lata 2008-2010).

W 2011 roku pracował w firmie Deloitte w Nowym Yorku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym firmy American Express. Następnie dołączył do firmy ZocDoc świadczącej usługi z dziedziny ochrony zdrowia będącej „jednorożcem” w terminologii firm startupowych.

W latach 2013-2016 związany z firmą PwC Advisory, gdzie przez 3 lata zbudował liczący ponad 50 osób zespół doradczy zajmujący się obszarem zaawansowanej analityki danych, machine learning (uczenie maszynowe) i był pionierem we wdrażaniu takich modeli w branżach handlu detalicznego oraz branży finansowej – na rynku polskim.

Od 2019 roku związany z Allegro.pl i AllegroPay gdzie pełni rolę Starszego Managera ds. AI i technologii w usługach finansowych oraz członka zarządu ds. ryzyka oraz technologii w AllegroPay – fintechowym ramieniu Allegro.

Prelegent z obszaru sztucznej inteligencji i machine learning na wielu konferencjach branżowych, m.in. takich jak Data Science Summit, PyData, Azure Day, Infoshare i innych.

W dniu 27 maja 2019 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 27 maja 2021 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Władze spółki