Mariusz Warych

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Audytu.

Wykształcenie

Mariusz Warych jest absolwentem handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, z dyplomem w zakresie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii. Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także posiada dyplom CIA (Certified Internal Auditor). Specjalizuje się w zakresie zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu.

Doświadczenie

Od czerwca 2013 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w BNP Paribas Bank Polska S.A., gdzie przewodniczy również Komitetowi Audytu.

Od czerwca 2020 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w JSC Ukrsibbank na Ukrainie, gdzie także przewodniczy Komitetowi Audytu.  W latach 2011 – 2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki JSW. 

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował stanowiska Dyrektora Audytu Wewnętrznego w Europie, w spółkach: KBC, Aviva, Allianz, PZU oraz Dyrektora Finansowego w Citileasing oraz Handlowy-Leasing. Pracował także jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Deloitte oraz jako Audytor Zewnętrzny, zatrudniony przez flagowe biura firmy Ernst & Young na świecie, ze szczególną specjalizacją w zakresie usług finansowych oraz firm nowej generacji (tzw. high tech) – w Warszawie, Londynie, Toronto, Vancouver i Nowym Jorku. Od 2009 roku przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto, był doradcą ds. finansowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Vancouver, gdzie również prowadził audycję w Polskim Radiu NOFA.

W dniu 16 października 2017 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 14 czerwca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

W dniu 27 maja 2021 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Władze spółki