Czesław Domarecki

Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Strategii i Innowacji. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Członek Komitetu Audytu.

Wykształcenie

Czesław Domarecki studiował filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie

W okresie od grudnia 2017 roku do listopada 2018 roku w spółce Selena Marketing International Sp. z o.o. wykonywał obowiązki na stanowisku Financial Analysis Specialist. Równolegle, w 2017 roku, pracował w redakcji „Teologii Politycznej”.

W latach 2018 – 2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Elis Consulting Sp. z o.o. Od marca 2020 roku na stanowisku Junior Stock Market Analyst w Opti TFI.

W dniu 28 lutego 2019 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki, a następnie 27 maja 2021 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powoływany w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Władze spółki