Andrzej Krämer

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Strategii i Innowacji.

Wykształcenie

Andrzej Krämer jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej i managerem wyższego szczebla z trzydziestoletnim doświadczeniem w sprzedaży, operacjach i ogólnym zarządzaniu, obejmującym szeroki zakres rynków w branży grzewczej i sanitarnej.

Doświadczenie

Karierę zawodową zaczynał w 1989 roku od własnej firmy specjalizującej się w usługach hydraulicznych, następnie w 1991 roku rozpoczął pracę w firmie Danfoss.

Przeszedł ścieżkę kariery od Dyrektora Sprzedaży w polskim Danfoss, następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Danfoss Plumbing Controls w Szwecji, skąd przeniósł się do Danii, gdzie był Dyrektorem Regionalnym i potem Wiceprezesem Danfoss A/S Hydronic Balancing. Następnie, również w Danii, przeniósł się do Danfoss A/S, Residential Heating, gdzie zajmował funkcję Wiceprezesa. W latach 2017-2018 pełnił funkcję CEO w Marmite Sp. z o.o., będącej czołowym europejskim producentem umywalek, brodzików i wanien wykonanych z materiału Mineral Composite.

Od 1 września 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży jako CCO (Chief Commercial Officer) w Logstor A/S z siedzibą w Danii, spółce będącej twórcą pionierskich rozwiązań w dziedzinie ogrzewania zdalaczynnego. Firma tworzy energooszczędne i zrównoważone systemy, zarówno te służące do transportu cieczy i gazów dla ogrzewania i chłodzenia zdalaczynnego oraz sektora przesyłowego, jak i dla branży ropy naftowej i gazu.

W dniu 19 czerwca 2012 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 29 maja 2015 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

W dniu 14 czerwca 2018 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

W dniu 28 lutego 2019 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został wskazany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 27 maja 2021 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Władze spółki