Relacje inwestorskie

Kontakt dla Inwestorów
Magdalena Anna Iwaniec, Dyrektorka Biura Zarządu
Magdalena Anna Iwaniec
Dyrektorka Biura Zarządu

Informacje finansowe

DANE FINANSOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dane finansowe dotyczą Grupy Selena
Stan na 31.05.2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
EBIT  [tys. PLN]
EBITDA  [tys. PLN]
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
Kapitał własny  [tys. PLN]
2023
1 778 405
108 129
148 526
55 276
50 342
1 285 974
107 254
477 642
701 078
2022
1 963 305
153 621
199 243
134 151
112 581
1 171 095
86 027
366 816
718 252
2021
1 587 837
92 712
136 760
88 424
102 697
1 108 755
80 345
426 465
601 945
2020
1 384 735
127 176
165 691
95 293
76 348
925 981
46 917
355 400
523 664
2019
1 326 486
63 562
101 827
56 912
39 680
848 743
103 234
286 467
459 042
2018
1 227 971
52 295
80 256
37 263
26 660
795 239
132 677
236 659
425 903
2017
1 178 706
43 434
69 180
16 203
6 839
822 176
38 345
373 719
410 112
2016
1 013 819
35 631
59 220
44 756
32 249
803 063
178 215
190 719
434 129
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 778 405
EBIT  [tys. PLN]
108 129
EBITDA  [tys. PLN]
148 526
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
55 276
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
50 342
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
1 285 974
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
107 254
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
477 642
Kapitał własny  [tys. PLN]
701 078
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 963 305
EBIT  [tys. PLN]
153 621
EBITDA  [tys. PLN]
199 243
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
134 151
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
112 581
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
1 171 095
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
86 027
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
366 816
Kapitał własny  [tys. PLN]
718 252
2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 587 837
EBIT  [tys. PLN]
92 712
EBITDA  [tys. PLN]
136 760
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
88 424
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
102 697
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
1 108 755
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
80 345
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
426 465
Kapitał własny  [tys. PLN]
601 945
2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 384 735
EBIT  [tys. PLN]
127 176
EBITDA  [tys. PLN]
165 691
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
95 293
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
76 348
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
925 981
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
46 917
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
355 400
Kapitał własny  [tys. PLN]
523 664
2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 326 486
EBIT  [tys. PLN]
63 562
EBITDA  [tys. PLN]
101 827
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
56 912
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
39 680
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
848 743
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
103 234
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
286 467
Kapitał własny  [tys. PLN]
459 042
2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 227 971
EBIT  [tys. PLN]
52 295
EBITDA  [tys. PLN]
80 256
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
37 263
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
26 660
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
795 239
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
132 677
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
236 659
Kapitał własny  [tys. PLN]
425 903
2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 178 706
EBIT  [tys. PLN]
43 434
EBITDA  [tys. PLN]
69 180
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
16 203
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
6 839
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
822 176
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
38 345
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
373 719
Kapitał własny  [tys. PLN]
410 112
2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów [tys. PLN]
1 013 819
EBIT  [tys. PLN]
35 631
EBITDA  [tys. PLN]
59 220
Zysk (strata) brutto  [tys. PLN]
44 756
Zysk (strata) netto  [tys. PLN]
32 249
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)  [tys. PLN]
803 063
Zobowiązania długoterminowe  [tys. PLN]
178 215
Zobowiązania krótkoterminowe  [tys. PLN]
190 719
Kapitał własny  [tys. PLN]
434 129
Zobacz więcej
Wkaźniki finansowe dotyczą Grupy Selena
Stan na 31.05.2024
Rentowność sprzedaży netto [%]
Wskaźnik płynności bieżącej
Dług netto/EBIDTA
Kapitał własny / aktywa [%]
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
Marża EBITDA [%]
2023
2,8
1,4
0,9
55
3,9
8,4
2022
5,7
2,1
0,2
61
9,6
10,1
2021
6,5
1,7
1,0
54
9,3
8,6
2020
5,5
1,6
0,2
57
8,3
12,0
2019
3,0
1,8
0,7
54
4,7
7,7
2018
2,2
2,1
1,6
54
3,4
6,5
2017
0,6
1,4
1,8
50
0,8
5,9
2016
3,2
2,5
2,4
54
4,0
5,8
2023
Rentowność sprzedaży netto [%]
2,8
Wskaźnik płynności bieżącej
1,4
Dług netto/EBIDTA
0,9
Kapitał własny / aktywa [%]
55
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
3,9
Marża EBITDA [%]
8,4
2022
Rentowność sprzedaży netto [%]
5,7
Wskaźnik płynności bieżącej
2,1
Dług netto/EBIDTA
0,2
Kapitał własny / aktywa [%]
61
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
9,6
Marża EBITDA [%]
10,1
2021
Rentowność sprzedaży netto [%]
6,5
Wskaźnik płynności bieżącej
1,7
Dług netto/EBIDTA
1,0
Kapitał własny / aktywa [%]
54
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
9,3
Marża EBITDA [%]
8,6
2020
Rentowność sprzedaży netto [%]
5,5
Wskaźnik płynności bieżącej
1,6
Dług netto/EBIDTA
0,2
Kapitał własny / aktywa [%]
57
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
8,3
Marża EBITDA [%]
12,0
2019
Rentowność sprzedaży netto [%]
3,0
Wskaźnik płynności bieżącej
1,8
Dług netto/EBIDTA
0,7
Kapitał własny / aktywa [%]
54
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
4,7
Marża EBITDA [%]
7,7
2018
Rentowność sprzedaży netto [%]
2,2
Wskaźnik płynności bieżącej
2,1
Dług netto/EBIDTA
1,6
Kapitał własny / aktywa [%]
54
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
3,4
Marża EBITDA [%]
6,5
2017
Rentowność sprzedaży netto [%]
0,6
Wskaźnik płynności bieżącej
1,4
Dług netto/EBIDTA
1,8
Kapitał własny / aktywa [%]
50
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
0,8
Marża EBITDA [%]
5,9
2016
Rentowność sprzedaży netto [%]
3,2
Wskaźnik płynności bieżącej
2,5
Dług netto/EBIDTA
2,4
Kapitał własny / aktywa [%]
54
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
4,0
Marża EBITDA [%]
5,8
Zobacz więcej

Materiały do pobrania

Selena Fact Sheet FY 2023
Pobierz
Informacje finansowe
Pobierz