Selena FM S.A. – Globalny lider i dystrybutor chemii budowlanej

Financial ratios

DANE FINANSOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dane i wskaźniki finansowe dotyczą Grupy Selena
Stan na 31.12.2021, w tyś. złotych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
EBIT
EBITDA
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
2020
1 384 735
127 176
165 691
96 453
74 108
936 762
49 425
355 400
531 937
2019
1 326 486
63 562
101 827
67 425
50 193
861 701
105 679
286 467
469 555
2018
1 227 971
52 295
80 256
37 263
26 660
795 239
132 677
236 659
425 903
2017
1 178 706
43 434
69 180
16 203
6 839
822 176
38 345
373 719
410 112
2016
2015
2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 384 735
EBIT
127 176
EBITDA
165 691
Zysk (strata) brutto
96 453
Zysk (strata) netto
74 108
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
936 762
Zobowiązania długoterminowe
49 425
Zobowiązania krótkoterminowe
355 400
Kapitał własny
531 937
2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 326 486
EBIT
63 562
EBITDA
101 827
Zysk (strata) brutto
67 425
Zysk (strata) netto
50 193
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
861 701
Zobowiązania długoterminowe
105 679
Zobowiązania krótkoterminowe
286 467
Kapitał własny
469 555
2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 227 971
EBIT
52 295
EBITDA
80 256
Zysk (strata) brutto
37 263
Zysk (strata) netto
26 660
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
795 239
Zobowiązania długoterminowe
132 677
Zobowiązania krótkoterminowe
236 659
Kapitał własny
425 903
2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 178 706
EBIT
43 434
EBITDA
69 180
Zysk (strata) brutto
16 203
Zysk (strata) netto
6 839
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
822 176
Zobowiązania długoterminowe
38 345
Zobowiązania krótkoterminowe
373 719
Kapitał własny
410 112
2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
EBIT
EBITDA
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
EBIT
EBITDA
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Suma bilansowa (aktywa / pasywa)
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Zobacz więcej
Dane i wskaźniki finansowe dotyczą Grupy Selena
Stan na 31.12.2021
Rentowność sprzedaży netto [%]
Wskaźnik płynności bieżącej
Dług netto/EBIDTA
Kapitał własny / aktywa [%]
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
Marża EBITDA [%]
2020
5,4
1,6
0,2
57,0
7,9
12,0
2019
3,8
1,8
0,7
54,0
5,8
7,7
2018
2,2
2,1
1,6
54,0
3,4
6,5
2017
0,6
1,4
1,8
50,0
0,8
5,9
2011
2020
Rentowność sprzedaży netto [%]
5,4
Wskaźnik płynności bieżącej
1,6
Dług netto/EBIDTA
0,2
Kapitał własny / aktywa [%]
57,0
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
7,9
Marża EBITDA [%]
12,0
2019
Rentowność sprzedaży netto [%]
3,8
Wskaźnik płynności bieżącej
1,8
Dług netto/EBIDTA
0,7
Kapitał własny / aktywa [%]
54,0
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
5,8
Marża EBITDA [%]
7,7
2018
Rentowność sprzedaży netto [%]
2,2
Wskaźnik płynności bieżącej
2,1
Dług netto/EBIDTA
1,6
Kapitał własny / aktywa [%]
54,0
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
3,4
Marża EBITDA [%]
6,5
2017
Rentowność sprzedaży netto [%]
0,6
Wskaźnik płynności bieżącej
1,4
Dług netto/EBIDTA
1,8
Kapitał własny / aktywa [%]
50,0
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
0,8
Marża EBITDA [%]
5,9
2011
Rentowność sprzedaży netto [%]
Wskaźnik płynności bieżącej
Dług netto/EBIDTA
Kapitał własny / aktywa [%]
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) [%]
Marża EBITDA [%]
Zobacz więcej

Materiały do pobrania

Selena factsheet 2021
Pobierz
Prezentacja inwestorska 2022
Pobierz
Kolejna prezentacja inwestorska lub inna
Pobierz