Investor Relations

Corporate Governance

Documents of the company

STATUES

pdf icon Download

STATUTES of Selena FM S.A.

COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE

pdf icon Download

Corporate governance

REGULATIONS

pdf icon Download

Selena FM S.A. Management Board Terms of Reference

pdf icon Download

Selena FM S.A. Supervisory Board Terms of Reference

pdf icon Download

Selena FM S.A. AGM Terms of Reference

DOKUMENTY KOMITETU AUDYTU

pdf icon Download

Polityka świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską na rzecz Selena FM S.A. i Grupy Kapitałowej Selena

pdf icon Download

Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Selena FM S.A. i Grupy Kapitałowej Selena