Selena FM S.A. – Globalny lider i dystrybutor chemii budowlanej

Dividend

Kwota dywidendy na akcję (zł)
Łączna kwota dywidendy (zł)
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy
2021
2,13
911 020 299,93
40,10
01.08.2021
2020
1,62
692 888 678,82
25,11
01.08.2020
13.08.2020
2019
1,44
615 901 047,84
23,92
01.08.2019
13.08.2019
2018
1,65
705 719 950,65
27,55
01.08.2018
13.08.2018
2017
2016
2021
Kwota dywidendy na akcję (zł)
2,13
Łączna kwota dywidendy (zł)
911 020 299,93
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
40,10
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
01.08.2021
Dzień wypłaty dywidendy
2020
Kwota dywidendy na akcję (zł)
1,62
Łączna kwota dywidendy (zł)
692 888 678,82
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
25,11
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
01.08.2020
Dzień wypłaty dywidendy
13.08.2020
2019
Kwota dywidendy na akcję (zł)
1,44
Łączna kwota dywidendy (zł)
615 901 047,84
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
23,92
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
01.08.2019
Dzień wypłaty dywidendy
13.08.2019
2018
Kwota dywidendy na akcję (zł)
1,65
Łączna kwota dywidendy (zł)
705 719 950,65
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
27,55
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
01.08.2018
Dzień wypłaty dywidendy
13.08.2018
2017
Kwota dywidendy na akcję (zł)
Łączna kwota dywidendy (zł)
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy
2016
Kwota dywidendy na akcję (zł)
Łączna kwota dywidendy (zł)
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy
Zobacz więcej