Relacje inwestorskie

Kontakt dla Inwestorów
Magdalena Anna Iwaniec, Dyrektorka Biura Zarządu
Magdalena Anna Iwaniec
Dyrektorka Biura Zarządu

Akcje

NOTOWANIA AKCJI
STRUKTURA AKCJONARIATU
Stan na dzień 12.05.2023 r.

Według liczby głosów

Syrius Investments S.a.r.l. *

81.29% (21 813 000 głosów)

Akcje własne ***

4.45% (1 194 834 głosów)

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.**

5.47% (1 468 016 głosów)

Pozostali akcjonariusze

8.79% (2 358 150 głosów)

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Zarządzające Allianz OFE
*** Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Według liczby akcji

Syrius Investments S.a.r.l. *

78.01% (17 813 000 akcji)

Akcje własne

5.23% (1 194 834 akcji)

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.**

6.43% (1 468 016 akcji)

Pozostali akcjonariusze

10.33% (2 112 150 akcji)

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Zarządzające Allianz OFE

Podział akcji według typu

Syrius Investments S.a.r.l. *
Seria akcji
A
Liczba głosów
8 000 000
Akcjonariat według liczby głosów
29.81 %
Akcjonariat według liczby akcji
4 000 000
Syrius Investments S.a.r.l. *
Seria akcji
B
Liczba głosów
13 588 000
Akcjonariat według liczby głosów
50.64 %
Akcjonariat według liczby akcji
13 588 000
Syrius Investments S.a.r.l. *
Seria akcji
C
Liczba głosów
225 000
Akcjonariat według liczby głosów
0.84 %
Akcjonariat według liczby akcji
225 000
Pozostali
Seria akcji
B
Liczba głosów
136 000
Akcjonariat według liczby głosów
0.51 %
Akcjonariat według liczby akcji
136 000
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.**
Seria akcji
C
Liczba głosów
1 468 016
Akcjonariat według liczby głosów
5.47 %
Akcjonariat według liczby akcji
1 468 016
Oferta publiczna
Seria akcji
C
Liczba głosów
2 112 150
Akcjonariat według liczby głosów
7.87 %
Akcjonariat według liczby akcji
2 112 150
Oferta publiczna
Seria akcji
D
Liczba głosów
110 000
Akcjonariat według liczby głosów
0.41 %
Akcjonariat według liczby akcji
110 000
Akcje Własne ***
Seria akcji
C
Liczba głosów
1 194 834
Akcjonariat według liczby głosów
4.45 %
Akcjonariat według liczby akcji
1 194 834
Zobacz więcej
Seria akcji Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
A Syrius Investments S.a.r.l. * 8 000 000 29.81 % 4 000 000
B Syrius Investments S.a.r.l. * 13 588 000 50.64 % 13 588 000
C Syrius Investments S.a.r.l. * 225 000 0.84 % 225 000
B Pozostali 136 000 0.51 % 136 000
C Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.** 1 468 016 5.47 % 1 468 016
C Oferta publiczna 2 112 150 7.87 % 2 112 150
D Oferta publiczna 110 000 0.41 % 110 000
C Akcje Własne *** 1 194 834 4.45 % 1 194 834
* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Zarządzające Allianz OFE
*** Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Kapitał zakładowy eminenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000
akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000
akcji zwykłych serii B
5 000 000
akcji zwykłych serii C
110 000
akcji zwykłych serii D
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.