Zrównoważony rozwój

Budujemy bezpieczeństwo
dla zrównoważonego świata
Investors
Zrównoważone
budownictwo
Climate
Redukcja śladu
środowiskowego
Employees
Dobrobyt
społeczny
End Users
Ergonomia
pracy
Finance
Odpowiedzialne
przywództwo
Obszary
Zrównoważonego
Rozwoju

Strategia IFEEC

Od 1992 roku tworzymy produkty i rozwiązania przyjazne dla użytkowników. Zdefiniowaliśmy główne obszary naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, które stoją za dotychczasowym sukcesem naszych produktów, a jednocześnie są kluczowe dla rozwoju Grupa Selena w przyszłości. Jesteśmy społecznie odpowiedzialni za bezpieczną przyszłość naszych interesariuszy i społeczności. Wszystkim spółkom naszej Grupy przyświeca zobowiązanie do budowania bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata, które razem wypełniamy na gruncie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Zobacz nasze zobowiązania
Naszym zadaniem jest dostarczanie produktów dla budownictwa
neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych
standardów zrównoważonego ładu korporacyjnego.
Sławomir Majchrowski
Prezes Zarządu Grupy Selena

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Obszary Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Investors

Zrównoważone budownictwo

Naszym strategicznym celem jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego ładu korporacyjnego. Tworzymy produkty przyjazne dla środowiska i dla użytkownika końcowego, podnoszące efektywność środowiskową i energetyczną budynków. Nasze rozwiązania produktowe i systemowe odpowiadają na potrzeby inwestorów i użytkowników w całym cyklu życia wyrobów. Produkty Grupy Selena przyczyniają się do podniesienia komfortu użytkowania budynków oraz pozwalają uzyskać dodatkowe kredyty w systemach certyfikacji środowiskowej budynków, takich jak LEED, BREEAM, DGNB czy HQE oraz spełniają wymagania CAM. Wypracowane systemy i rozwiązania wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy Selena.

CERTYFIKACJA ŚRODOWISKOWA
GWARANCJA JAKOŚCI
JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
EFEKTYWNOŚĆ ENERETYCZNA
Finance

Odpowiedzialne przywództwo

Wytyczamy globalne kierunki rozwoju branży budowlanej, motywując ludzi do działania i tworząc inspirującą wizję przyszłości. Nasze produkty są dostępne na blisko 100 rynkach lokalnych, na 4 kontynentach. Jako jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, w odpowiedzi na rosnące wyzwania współczesnego świata, odpowiedzialnie zarządzamy obszarami rozwoju finansowego, R&D i środowiskowego, w oparciu o najwyższe światowe standardy, potwierdzone nagrodami i międzynarodowymi certyfikatami jakości.

ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE
PRZEŁOMOWA INNOWACYJNOŚĆ
ZRÓWNOWAŻONY WPŁYW
PRACE R&D
End Users

Ergonomia pracy

Dostarczamy produkty i rozwiązania na potrzeby nowoczesnego, zrównoważonego środowiskowo budownictwa, tworzone dla profesjonalnych budowniczych i we współpracy z nimi. Użytkownicy naszych produktów znajdują się w centrum uwagi naszych działań. Budujemy trwałe relacje z wykonawcami budowlanymi, oparte na wzajemnym zaufaniu i lojalności. Nasze produkty zapewniają nie tylko trwałość rozwiązań, dzięki wysokiej jakości, ale także dbają o ergonomię pracy wykonawców. Lżejsze, wysokowydajne i bezpieczne dla użytkownika rozwiązania produktowe są wynikiem pracy naszych laboratoriów i stałej współpracy z wykonawcami. Wdrażamy zaawansowane procesy współtworzenia i testowania rozwiązań z profesjonalistami, oferując szerokie możliwości szkoleń praktycznych oraz wsparcie w postaci doradztwa technicznego.

ZDROWE WARUNKI PRACY
MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ FIZYCZNYCH
KRÓTSZY CZAS MONTAŻU
KOOPERACJA I WSPARCIE TECHNICZNE
Employees

Dobrobyt społeczny

Największym kapitałem Grupy Selena są pracownicy. Bez ich zaangażowania i profesjonalizmu, sukces na rynku wyrobów budowlanych na tak dużą skalę nie byłby możliwy. Podstawę naszej kultury organizacyjnej stanowi różnorodność, zapewniająca jednocześnie otwartość niezbędną do współpracy w ramach międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów, składającychsię z pracowników o wyjątkowo zróżnicowanych doświadczeniach.

POSZANOWANIE RÓŻNORODNOŚCI
RÓWNOŚĆ SZANS
BEZPIECZNE WARUNKI PRACY
DOSKONALENIE KOMPETENCJI
Climate

Redukcja śladu środowiskowego

Produkty zrównoważone środowiskowo, wydajne, łatwe w zastosowaniu, innowacyjne, a jednocześnie trwałe i bezpieczne to cel nieustannych prac badawczo-rozwojowych, które prowadzimy w naszych laboratoriach. Równolegle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami obniżającymi ślad węglowy produktu w całym cyklu jego życia. Nasze produkty powstają tylko z certyfikowanych surowców, a nasza działalność produkcyjna nie zostawia negatywnego śladu środowiskowego. W wybranych zakładach zużytą wodę używamy ponownie w zamkniętych obiegach do chłodzenia procesu produkcji i korzystamy z zielonej energii.

REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
SZACUNEK DO ZASOBÓW NATURALNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Nasze zrównoważone produkty

Kierujemy się holistycznym podejściem do oceny wpływu działalności Grupy Selena na środowisko,
biorąc pod uwagę cały cykl życia naszych produktów LCA (Life Cycle Assessment).

Głównym celem naszych działań jest zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów
poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całościowa analiza cyklu
życia naszych produktów pozwala na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe, bez przenoszenia wpływu
z tytułu redukcji pomiędzy poszczególnymi etapami.

Przejrzystych, porównywalnych informacji o naszych produktach i wpływie na środowisko dostarczają
deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration).

R&D
Zrównoważone
innowacje
Produkcja
Zrównoważona,
bez negatywnego
wpływu na środowisko
Transport
Redukcja emisji
dwutlenku węgla
Aplikacja
Bezpieczny
i szybki montaż
Budynki
Zrównoważone
środowisko
Odpady
Minimalizacja
i odpowiednie zarządzenie
Recycling
Ponowne
wykorzystanie
zasobów
Zrównoważony
cykl życia
produktów
Deklaracje środowiskowe EPD
Zobacz więcej
Systemy certyfikacji budynków
Zobacz więcej

Czynimy pracę na budowie lżejszą dla profesjonalistów i dla środowiska

Zrównoważony transport
Transport na budowę produktów poliuretanowych Seleny pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 97,7% w porównaniu z transportem tradycyjnych materiałów budowlanych.
Oszczędność zasobów naturalnych
Aplikacja produktów poliuretanowych nie wymaga dodatkowego zastosowania wody i energii, zapewniając oszczędność tych zasobów. Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowaliśmy poza obszarami naturalnymi.
Ograniczony wpływ na środowisko
Technologia wykorzystująca poliuretan obniża emisję dwutlenku węgla o 45,3% w całym cyklu życia budynku w porównaniu do technologii wykorzystujących cement.
Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
W Grupie Selena czujemy się zobowiązani do podejmowania działańna rzecz sprawiedliwego, bardziej zrównoważonego świata. Spośród siedemnastu globalnych celów zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dziesięć z nich ma dla nas szczególne znaczenie.
Zobacz więcej

Posłuchaj o zrównoważonym rozwoju

32 min
#1 Zrównoważony Rozwój Grupy Selena
Ewa Kosmala, Sustainability Director Grupy Selena

W pierwszym odcinku podcastu Ewa Kosmala, Tomasz Szczot i Jarosław Tomala rozmawiają o zrównoważonym rozwoju Grupy Selena.

33 min
#2 Zrównoważony rozwój jako trend w biznesie
Ewa Kosmala, Sustainability Director Grupy Selena

O zrównoważonym rozwoju oraz o roli producentów we wprowadzaniu innowacji na polu zrównoważonego budownictwa mówi Ewa Kosmala, Sustainability Director Grupy Selena.

Zobacz wszystkie podcasty
Chcesz
wiedzieć więcej?
Pobierz raport
Zrównoważony Rozwój
Grupy Selena