Relacje inwestorskie

Kontakt dla Inwestorów
Magdalena Anna Iwaniec, Dyrektorka Biura Zarządu
Magdalena Anna Iwaniec
Dyrektorka Biura Zarządu

Dywidendy*

Kwota dywidendy na akcję [PLN]
Łączna kwota dywidendy [PLN]
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
Dzień wypłaty dywidendy
2022
1,40
30 294 832,40
33,54
07.06.2023
30.06.2023
2021
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
2020
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
2019
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
2018
0,30
6 850 200
22,45
03.06.2019
07.06.2019
2017
0,30
6 850 200
26,53
02.07.2018
16.07.2018
2016
0,30
6 850 200
96,12
01.08.2017
16.08.2017
2022
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
1,40
Łączna kwota dywidendy [PLN]
30 294 832,40
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
33,54
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
07.06.2023
Dzień wypłaty dywidendy
30.06.2023
2021
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,00
Łączna kwota dywidendy [PLN]
0,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
0,00
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
n/d
Dzień wypłaty dywidendy
n/d
2020
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,00
Łączna kwota dywidendy [PLN]
0,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
0,00
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
n/d
Dzień wypłaty dywidendy
n/d
2019
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,00
Łączna kwota dywidendy [PLN]
0,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
0,00
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
n/d
Dzień wypłaty dywidendy
n/d
2018
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,30
Łączna kwota dywidendy [PLN]
6 850 200
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
22,45
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
03.06.2019
Dzień wypłaty dywidendy
07.06.2019
2017
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,30
Łączna kwota dywidendy [PLN]
6 850 200
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
26,53
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
02.07.2018
Dzień wypłaty dywidendy
16.07.2018
2016
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,30
Łączna kwota dywidendy [PLN]
6 850 200
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
96,12
Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
01.08.2017
Dzień wypłaty dywidendy
16.08.2017
Zobacz więcej

* Dywidenda z zysku za wskazany rok