Relacje inwestorskie

Kontakt dla Inwestorów
Magdalena Anna Iwaniec, Dyrektorka Biura Zarządu
Magdalena Anna Iwaniec
Dyrektorka Biura Zarządu

Dywidendy*

Kwota dywidendy na akcję [PLN]
Łączna kwota dywidendy [PLN]
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
Dzień wypłaty dywidendy
2023
1,50
32 458 749,00
205,46
06.06.2024
do 30.06.2024
2022
1,40
30 294 832,40
33,54
07.06.2023
do 30.06.2023
2021
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
2020
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
2019
0,00
0,00
0,00
n/d
n/d
2018
0,30
6 850 200
22,45
03.06.2019
07.06.2019
2017
0,30
6 850 200
26,53
02.07.2018
16.07.2018
2016
0,30
6 850 200
96,12
01.08.2017
16.08.2017
2023
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
1,50
Łączna kwota dywidendy [PLN]
32 458 749,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
205,46
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
06.06.2024
Dzień wypłaty dywidendy
do 30.06.2024
2022
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
1,40
Łączna kwota dywidendy [PLN]
30 294 832,40
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
33,54
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
07.06.2023
Dzień wypłaty dywidendy
do 30.06.2023
2021
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,00
Łączna kwota dywidendy [PLN]
0,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
0,00
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
n/d
Dzień wypłaty dywidendy
n/d
2020
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,00
Łączna kwota dywidendy [PLN]
0,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
0,00
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
n/d
Dzień wypłaty dywidendy
n/d
2019
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,00
Łączna kwota dywidendy [PLN]
0,00
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
0,00
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
n/d
Dzień wypłaty dywidendy
n/d
2018
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,30
Łączna kwota dywidendy [PLN]
6 850 200
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
22,45
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
03.06.2019
Dzień wypłaty dywidendy
07.06.2019
2017
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,30
Łączna kwota dywidendy [PLN]
6 850 200
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
26,53
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
02.07.2018
Dzień wypłaty dywidendy
16.07.2018
2016
Kwota dywidendy na akcję [PLN]
0,30
Łączna kwota dywidendy [PLN]
6 850 200
Procent zysku netto przeznaczony na dywidendę (%)
96,12
Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy)
01.08.2017
Dzień wypłaty dywidendy
16.08.2017
Zobacz więcej

* Dywidenda z zysku za wskazany rok