Deklaracje środowiskowe EPD

Deklaracje EPD dla produktów Seleny

Zrównoważony wpływ naszych produktów.

Nieustannie badamy wpływ naszych produktów na środowisko
na każdym etapie ich cyklu życia, „od kołyski po grób”, przy użyciu metodologii LCA (Life Cycle Assesment). Informacje te są publikowane w EPD (Environmental Product Declaration).

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) to niezależne, wiarygodne podsumowanie, wydane zgodnie z międzynarodowymi normami (ISO 14025, EN 15804), które określa wpływ produktu na środowisko w całym jego cyklu życia, mierzony za pomocą znormalizowanej oceny LCA (ocena cyklu życia).

DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE

Element
wspierający
EMAS
i ISO 14001
Zielone
Zamówienia
Publiczne
Świadomy
wybór
wyrobu
Etykiety
środowiskowe
I typu
Projektowanie
BIM
ESG
Deklaracje
właściwości
użytkowych
Polityka
środowiskowa
EC
Środowiskowa
ocena budynków
LCA

Jedna metoda komunikacji oddziaływań środowiskowych wyrobu dla różnych inicjatyw rynkowych

Deklaracje środowiskowe są: obiektywne, wiarygodne, niezależne, porównywalne, uniwersalne
oraz zorientowanie na środowisko. Pozwalają wybrać najbardziej optymalne produkty na podstawie analizy ich faktycznego oddziaływania na środowisko. Ułatwiają przestrzeganie przepisów
dotyczących emisji dwutlenku węgla oraz uzyskanie certyfikacji w ramach systemów zielonego budownictwa.  

Pobierz deklaracje środowiskowe EPD naszych produktów

Akredytacja w ramach eco platform

Deklaracje EPD produktów Grupy Selena są weryfikowane przez niezależne jednostki, posiadające akredytację
ECO Platform. Dlatego też nasze EPD mogą być stosowane nie tylko w ramach inicjatyw podejmowanych na rynkach
europejskich, ale także międzynarodowych. EPD w ramach ECO Platform są wspierane przez najważniejszych operatorów programu w Europie, a ich jakość i międzynarodowa akceptacja jest gwarantowana.

Jak nasze produkty
wspierają zrównoważone budownictwo?

W budownictwie, deklaracje EPD są ważnym narzędziem dla architektów, projektantów i innych interesariuszy w celu udokumentowania wpływu produktów na środowisko. Systemy oceny budynków (na przykład LEED, BREEAM, DGNB, CAM i inne) wprowadziły kryteria zrównoważonego rozwoju i ustanowiły konkretne wymagania dla budynków w oparciu o metodologię LCA, a co za tym idzie konieczność posiadania EPD dla wyrobów budowlanych.
Zobacz więcej

Masz pytania o EPD?

Jeśli planują Państwo realizację budynku zgodną z wymogami certyfikacyjnymi, prosimy o kontakt z naszym zespołem: sustainability@selena.com