Wielokryterialna ocena środowiskowa

Systemy certyfikacji środowiskowej budynków

Wspieramy zrównoważone budownictwo.

Budujemy bezpieczeństwo dla zrównoważonego świata, wytyczając globalne kierunki rozwoju budownictwa zeroemisyjnego w oparciu o nasze kluczowe technologie budowlane. Wspieramy inwestorów w procesach certyfikacji środowiskowej budynków.

Rozwijamy partnerską współpracę w ramach:

Budynki mają rozległy bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko. Ich budowa, użytkowanie, renowacja, zmiana przeznaczenia, jak również rozbiórka wymaga energii, wody i surowców, generuje odpady oraz wiąże się z emisją potencjalnie szkodliwych substancji do atmosfery. Wspieramy wiodące systemy certyfikacji środowiskowej budynków, minimalizując wpływ inwestycji budowalnych na środowisko naturalne.

Krótki przewodnik po popularnych systemach certyfikacji budynków

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method ma swoje początki w Wielkiej Brytani w 1990 roku, gdzie jest obecnie dobrowolną inicjatywą w sektorze prywatnym i obowiązkową w sektorze publicznym. Punkty przyznawane są zgodnie ze zrównoważonym podejściem do zużycia energii i wody, środowiska wewnętrznego, zanieczyszczeń, transportu, materiałów, odpadów, ekologii, procesów zarządzania i cyklu życia budynków. W ramach systemu certyfikacji dostępnych jest łącznie 109 punktów, z których mniej niż 30 oznacza niepowodzenie, dobry to 45, bardzo dobry 55, doskonały 70 i wybitny powyżej 85.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design rozpoczęła się w 1993 roku w USA i jest obecnie popularna na całym świecie. Obejmuje nowe, istniejące, komercyjne i mieszkalne nieruchomości i dotyczy energii, atmosfery, efektywności zużycia wody, materiałów, zasobów i jakości środowiska wewnętrznego. W ramach certyfikacji budynek może otrzymać maksymalnie sto punktów: ponad 40 punktów to brąz, srebrny certyfikat wymaga ponad 50 punktów, złoto przyznaje się budynków z punktacją powyżej 60, a platynę od 80 punktów.

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen – Niemiecka Rada Zrównoważonego Budownictwa powstała w 2008 roku. Skupia się na około 50 kryteriach, od aspektów środowiskowych, poprzez ekonomiczne, technologiczne i procesy pracy, po wymiar społeczno-kulturowy i funkcjonalny. W ramach systemu DGNB jest oceniany cały cykl życia budynku. Budynki mogą otrzymać brązowy, srebrny lub złoty certyfikat. Ponadto istnieje możliwość prostej wstępnej certyfikacji w fazie planowania.

WELL

Well Building Standard™ został wprowadzony w 2014 roku przez International WELL Building Institute™ i obecnie istnieje ponad 34.000 projektów WELL w 98 krajach. Jest to jeden z wiodących globalnych systemów oceny koncentrujący się głównie na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków oraz sposobach poprawiających wygodę użytkowania, w tym komfort termiczny i akustyczny, jakość powietrza, integrację z naturą.

HQE

Haute Qualité Environnementale – Wysoki Standard Jakości to francuska inicjatywa, która rozpoczęła się w 1996 roku. Nie tak szeroko przyjęty jak LEED czy BREEAM, HQE nadal dąży do wspólnych celów, w tym zmniejszenia zużycia energii i wody, minimalnego wpływu środowiska na otoczenie, zdrowego środowiska wewnętrznego i pełnego cyklu życia budynku. Obejmuje nowe i istniejące budynki od nieruchomości komercyjnych po budownictwo wielorodzinne.

Produkty Grupy Selena są ściśle zgodne z rozporządzeniem REACH. Zgodność ta zapewnia dodatkowe punkty w systemach oceny budynków.
Rozporządzenie REACH nakłada na przemysł odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem związanym z chemikaliami i dostarczanie informacji dotyczących bezpieczeństwa substancji. Producenci i importerzy są zobowiązani do gromadzenia informacji na temat właściwości ich substancji chemicznych, co umożliwi bezpieczne obchodzenie się z nimi, oraz do rejestrowania informacji w centralnej bazie danych.

Wiele produktów Grupy Selena posiada także dobrowolne certyfikacje zapewniające wysoki komfort powietrza w pomieszczeniach i zdrowe środowisko
wewnętrzne. Posiadane certyfikaty M1, EC1 czy Eurofins Gold są potwierdzeniem gwarancji wysokiej jakości powietrza wewnętrznego oraz bardzo
niskich lub braku emisji lotnych związków organicznych.