Krzysztof Ościłowicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Wykształcenie

Krzysztof Ościłowicz ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku stosunki międzynarodowe oraz SGH w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada też dyplom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Doświadczenie

Karierę zawodową rozpoczął w PKN Orlen w 2005 roku jako kontroler finansowy, specjalizując się w sprawozdawczości zarządczej, zarządzaniu wartością spółki oraz wprowadzaniu narzędzi informatycznych w obszarze finansowym. Następnie był członkiem zespołu przygotowującego strategię na lata 2007-2013, odpowiadając za koordynację całego procesu i średnioterminowe planowanie finansowe. W latach 2009-2011 dołączył do Grupy Unipetrol (gas & oil) w Czechach jako dyrektor ds. controllingu, gdzie odpowiadał za przygotowanie i nadzorowanie programu restrukturyzacji oraz koordynację rocznego i średnioterminowego planu finansowego. W latach 2012-2018, jako menadżer w Dziale Inwestycyjnym PKN Orlen, odpowiadał za wdrażanie standardów operacyjnych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym procedur inwestycyjnych i nowych narzędzi informatycznych. W latach 2017-2018 pełnił też rolę dyrektora nadzorującego portfel projektów inwestycyjnych w Grupie Orlen. Realizował kluczowe projekty energetyczne i petrochemiczne zarządzając kontraktami inwestycyjnymi.

Przed dołączeniem do spółki Selena FM S.A., pracował jako Interim Finance Manager w spółce Profim (Flokk Group), wspierając zarząd w procesach planowania, analizy rentowności segmentów biznesowych oraz sprawozdawczości obligatoryjnej i zarządczej.

W Selena FM S.A. pracuje od 2019 roku jako Group Controlling Director i od kwietnia 2021 roku jako pełniący obowiązki Chief Financial Officer. Realizował wsparcie biznesu poprzez wdrożenia narzędzi klasy Business Intelligence, wsparcie i nadzór nad projektami biznesowymi oraz poprzez usprawnienia procesów w Grupie Selena.

W dniu 20 września 2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Selena FM S.A. został powołany z dniem 1 października 2022 roku w skład Zarządu Spółki jako Członek Zarządu ds. Finansowych.

Władze spółki