Paweł Wyrzykowski

Niezależny członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Członek Komitetu Audytu.

Wykształcenie

Paweł Wyrzykowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie

W latach 1992-1998 pracował w Grupie Banku Creditanstalt w Wiedniu i Warszawie. W latach 1998-2011 kontynuował karierę zawodową w Grupie Pfleiderer AG będącej wiodącym producentem materiałów dla przemysłu meblarskiego, najpierw jako CFO, a od 2003 roku jako Prezes Zarządu Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. W latach 2009-2011 sprawował funkcję Członka Zarządu Pfleiderer AG w Neumarkt w Niemczech.

W latach 2012-2019 Prezes Zarządu w Seco/Warwick S.A. – jednego ze światowych liderów producentów pieców do obróbki chemiczno-termicznej metali.

Od 2019 roku niezależny doradca gospodarczy.

W dniu 27 maja 2021 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Władze spółki