Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena przedstawia swoją wizję zrównoważonego rozwoju

Selena, globalny lider i dystrybutor produktów chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, prezentuje obszary zrównoważonego rozwoju dla całej grupy kapitałowej. Składają się na nie: zrównoważone budownictwo (nazwa obszaru: Investors), odpowiedzialne przywództwo (Finance), dobrobyt społeczny (Employees), ergonomia pracy (End Users) i redukcja śladu środowiskowego (Climate) – w skrócie IFEEC. Grupa poświęciła tym zagadnieniom pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, robiąc tym samym krok ku realizacji dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive.

Zdefiniowanie głównych obszarów strategii IFEEC (części strategii biznesowej Grupy Selena), które stoją za dotychczasowym sukcesem produktów Grupy Selena, a jednocześnie są kluczowe dla dalszego rozwoju firmy, świadczy o odpowiedzialnym podejściu do jej interesariuszy – pracowników, klientów i kontrahentów, a także do lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Jest również jasną deklaracją uczestnictwa Seleny w wypełnianiu Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w Paryżu w 2015 roku przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Określenie kluczowych obszarów IFEEC w Grupie Kapitałowej Selena stanowi więc odpowiedź na globalne wezwanie do działania na rzecz lepszego świata.

– Wszystkim spółkom z Grupy Selena przyświeca zobowiązanie do budowania bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata na gruncie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Zrównoważony rozwój to właściwy kierunek działania dla firm, które chcą opierać swój rozwój i wzrost nie tylko na czynnikach finansowych, ale także na stałych wartościach, jak dbałość o środowisko i zaangażowanie pracowników, klientów oraz innych interesariuszy. Dokładamy najwyższych starań, aby być zaufanym i innowacyjnym partnerem dla naszych klientów, jak również dobrym i bezpiecznym miejscem pracy – mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Jacek Michalak - Prezes Grupy Selena 2023
Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena

Lider zeroemisyjnego budownictwa

Selena powstała w 1992 roku we Wrocławiu. Trzy dekady działalności firmy zaowocowały funkcjonowaniem 30 spółek w ramach grupy kapitałowej w 19 krajach na 4 kontynentach. Obecnie jej produkty dostępne są na blisko 100 rynkach; firma stała się jednym ze światowych liderów, wytyczających dziś globalne kierunki rozwoju budownictwa zeroemisyjnego w oparciu o własne kluczowe technologie.

– Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, sukces organizacji zależy od umiejętności patrzenia w przyszłość i adaptacji do wyzwań jutra. Nasze rozwiązania odpowiadają na potrzeby partnerów biznesowych, inwestorów i użytkowników. Odpowiedzialnie zarządzamy obszarami rozwoju finansowego; mądrze inwestujemy w innowacje i aktywnie działamy, aby pozytywnie wpływać na klimat – mówi Ewa Kosmala, Global Sustainability Director w Grupie Selena.

Ewa Kosmala, Global Sustainability Director w Grupie Selena

Strategicznym celem Seleny, zawartym w IFEEC, jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Selena tworzy produkty przyjazne dla środowiska i dla użytkownika końcowego, podnoszące efektywność środowiskową oraz energetyczną budynków. Dodatkowo przyczyniają się one do podniesienia komfortu użytkowania budynków oraz pozwalają uzyskać dodatkowe punkty w systemach certyfikacji środowiskowej budynków, takich jak LEED, BREEAM, DGNB czy HQE oraz spełniają wymagania CAM. Wypracowane systemy i rozwiązania wpisują się w społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy Selena.

Innowacyjne rozwiązania dla wyższej efektywności energetycznej

Głównym celem działań w ramach IFEEC jest zmniejszenie śladu węglowego poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całościowa analiza cyklu życia LCA produktów Grupy Selena pozwala na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii poliuretanowej zamiast cementowej są kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności. Transport na budowę produktów poliuretanowych Seleny pozwala ograniczyć emisje dwutlenku węgla do atmosfery o 97,7% w porównaniu z transportem tradycyjnych materiałów budowlanych. Jeden samochód ciężarowy wypełniony produktami Seleny w technologii poliuretanowej wystarczy do połączenia tej samej ilości materiałów budowlanych, co 40 ciężarówek z tradycyjną zaprawą w technologii cementowej.

– W Grupie Selena intensywnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo. Rosnące ceny energii są obecnie najważniejszą motywacją racjonalizacji jej zużycia w przedsiębiorstwach. Modernizacja w tym obszarze doskonale wpisuje się w zakres działań ESG. Równie ważne jest wdrażanie rozwiązań cyfrowych, sprzyjających optymalizacji procesów produkcyjnych, czy zużycia stosowanych w produkcji surowców. Pozwalają one nie tylko pomóc planecie, ale przyczyniają się także do poprawy konkurencyjności, bo mniej zużytych środków produkcji i wyższa efektywność energetyczna to niższe koszty wytwarzania – mówi Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych.

Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych

Redukcja emisji i dbałość o zasoby naturalne

Raportowanie zgodnie ze wskaźnikami ESG nie jest jeszcze obowiązkowe dla Grupy Selena, firma zdecydowała się jednak na analizę swoich zasobów już teraz. W pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, poza wytyczeniem obszarów IFEEC, Selena akcentuje swoje zobowiązanie środowiskowe w odniesieniu do sektora budowlanego. Zgodnie z najnowszymi danymi ONZ na poziomie unijnym budynki były odpowiedzialne w 2020 roku za 38% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych z energii. Innowacyjne rozwiązania budowlane Seleny umożliwiają przekształcenie zasobów budowlanych w obiekty niskoemisyjne o znacznie obniżonym wbudowanym śladzie węglowym. Redukcja dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery uzupełniana jest przez racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych. W 2021 roku Selena rozpoczęła proces zmniejszania zużycia energii. Dodatkowo, w tym samym roku ponad 11% całkowitego zużycia energii przez Selenę pochodziło ze źródeł odnawialnych, a udział ten ma być znacznie zwiększany w kolejnych latach.

Grupa Selena bardzo mocno stawia na zrównoważone budownictwo. W 2021 roku firma została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), a jej rumuńska spółka – członkiem Romania Green Building Council. Symbolicznym przejawem zaangażowania w promowanie budownictwa przyjaznego środowisku było przyjęcie przez Krzysztofa Domareckiego, głównego akcjonariusza Grupy Selena, roli ambasadora kampanii #BuildingLife. To projekt World Green Building Council, wspierający realizację programu Europejski Zielony Ład. Jego celem jest opracowanie planu działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków. Od 2022 r. Selena należy do Polskiego Stowarzyszenia ESG, a Ewa Kosmala, Global Sustainability Director w Grupie Selena, zasiada w działającej przy tym stowarzyszeniu Radzie Innowatorów ESG.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Selena dostępny jest pod linkiem.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły