Przejdź do: Centrum prasowe

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

Selena, globalny lider i dystrybutor produktów chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, w I kwartale 2024 roku wypracowała zysk netto na poziomie 4,5 mln euro, co stanowiło znaczący wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Pomimo nadal słabej koniunktury i niekorzystnego otoczenia biznesowego, przy względnej stabilizacji cen surowców i kontynuacji założonych przez zarząd działań optymalizacyjnych i rynkowych, wypracowano prezentowane wyniki finansowe.

Wyraźne spowolnienie rynku w 2023 roku, które trwało także w I kwartale 2024 roku, spowodowane wzrostem inflacji ogólnej, wysokimi stopami procentowymi i kosztami kredytów, determinowało sytuację branżową i obniżyło zapotrzebowanie na produkty chemii budowlanej. Podjęte w drugim półroczu 2023 roku przez zarząd Seleny działania, wsparte szczegółową analizą aktywności globalnych rynków, pozwoliły na przyjęcie właściwych kierunków, których głównym celem było maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu zachodzących procesów rynkowych. Skutkiem tej reakcji jest wzrost wyników finansowych w I kwartale 2024. Zwyżka rentowności sprzedaży zaprezentowana na koniec 2023 roku była kontynuowana od początku bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły w I kwartale 2024 roku do 92,6 mln euro, co przełożyło się na dobrą rentowność w tym obszarze – na koniec marca wynosiła ona 33,8%. W dalszym ciągu prowadzono także działania mające na celu zwiększenie przychodów w Europie Zachodniej, która zgodnie z obranymi celami biznesowymi jest kluczowym rynkiem rozwoju. W analizowanym okresie wypracowano na nim o 5,5% wyższą sprzedaż.

Kontynuowane były także inicjatywy marketingowe wzmacniające marki Seleny, ze szczególną orientacją na jej wiodący brand Tytan Professional® i jego hiszpański odpowiednik Quilosa Professional®, których celem było zwiększenie ich rozpoznawalności i docenienia wśród właściwej grupy docelowej – wykonawców budowlanych.

Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale 2024 roku wzrósł do 31,3 mln euro w porównaniu z 25,4 mln euro w analogicznym okresie zeszłego roku.

W I kwartale 2024 roku Selena wypracowała zysk netto na poziomie 4,5 mln euro. Zysk z działalności operacyjnej w raportowanym czasie wzrósł do 6,4 mln euro w porównaniu z 89 tys. euro w I kwartale zeszłego roku, kiedy to słabsza koniunktura na rynkach polskim i Europy Zachodniej, w szczególności obniżenie popytu i wcześniejsze zatowarowanie, zdecydowanie wpłynęły na wyniki całej branży.

Niekorzystna koniunktura, którą mieliśmy w 2023 r., miała miejsce również w I kwartale tego roku. Jednym z głównych wyzwań stojących przed branżą są rosnące koszty surowców i energii, co z kolei może wpłynąć na koszty wyrobów i popyt. Uważnie obserwujemy rynek i elastycznie reagujemy na zmiany, które na nim zachodzą. Ta dynamika bezpośrednio przekłada się na nasze decyzje. Dywersyfikujemy produkty i rynki, na których działa firma, stawiając na rozwiązania z obszarów termomodernizacji, hydroizolacji oraz innowacyjnych metod budowania. Co ważne, coraz mocniej zaznaczamy swoją obecność w innych krajach. Poszerzamy obszary działań i skalujemy biznes nie tylko w Polsce, ale także w Zachodniej Europie i obu Amerykach. Kierunki te będą kontynuowane również w 2024 r. i wierzę, że będą one procentować – mówi Sławomir Majchrowski, prezes zarządu Grupy Selena.

Sławomir Majhrowski, Prezes Zarządu Grupy Selena
Sławomir Majchrowski, prezes zarządu Grupy Selena

Prezentowane wyniki finansowe za I kwartał 2024 r. świadczą o dobrej kondycji Grupy Selena. Zysk z działalności operacyjnej EBIT wyniósł 6,4 mln euro, a rentowność EBITDA wzrosła do 9,5%. W dalszych miesiącach wyznaczone cele i kierunki, a także zainicjowane działania będą kontynuowane, tym bardziej, że otoczenie rynkowe wciąż jest bardzo wymagające.

Materiały do pobrania

Komunikat prasowy
Pobierz

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły