Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

Selena, globalny lider i dystrybutor produktów chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, prezentuje wyniki finansowe, które świadczą o stabilnej kondycji całej grupy kapitałowej i konsekwentnej realizacji ustalonych celów i kierunków biznesowych. W 2023 roku Grupa Selena zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do poziomu ponad 30%, wypracowując przychody na poziomie 1,8 mld zł. Zgodnie z głównymi celami rozwoju firma zwiększyła udział w przychodach w Europie Zachodniej do poziomu 23,9% (+ blisko 3 p.p.).

Grupa Selena wspiera swoimi produktami branżę, która funkcjonuje w wymagającym otoczeniu ekonomicznym. Wywiera ono bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na chemię budowlaną. W 2023 roku obserwowano wyraźnie spowolnienie rynku spowodowane różnymi czynnikami. Największy wpływ na sytuację gospodarczą w minionym roku miały: konsekwencje wzrostu inflacji oraz wysokie stopy procentowe i koszty kredytowe. Istotne znaczenie miały także wahania kursów walutowych. To wszystko znacząco przyczyniało się do niekorzystnej koniunktury. W porównaniu do 2022 roku, w minionym roku sprawozdawczym oddano do użytku o 7,2% mniej mieszkań, o 19% spadła liczba mieszkań, na które wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, rozpoczęto także o 5,6% mniej budów mieszkań.

Wpływ na kondycję sektora miały również ceny wykorzystywanych w nim surowców. Po wzrostach cen w 2021 i 2022 roku, w 2023 roku większość surowców i opakowań dotknęła korekta wynikająca ze stabilizacji łańcucha dostaw i spadków konsumpcji. Wyjątkiem były asfalty, których cena powiązana jest bezpośrednio z notowaniami ropy. Grupa Selena wykorzystała korekty cen surowców na rynku dzięki elastycznej polityce zakupów opartej na strategiach multisourcing z wykorzystaniem różnic cen między regionem Europy, Azji i MEA.

Analizując bardzo uważnie zmienność otoczenia, Zarząd Grupy Selena podjął działania optymalizacyjne i restrukturyzacyjne, a także związane z polityką cenową. Ich celem było ograniczenie negatywnego wpływu zachodzących procesów rynkowych. Grupa Selena zwiększyła rentowność brutto sprzedaży do poziomu 30,9%. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 50,3 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) 108,1 mln zł.

Jednym z głównych celów biznesowych realizowanych w drugim półroczu 2023 roku i kontynuowanych w roku bieżącym, jest również rozwój marketingowy Grupy i wzmocnienie własnych marek na rynkach. Podjęto wiele inicjatyw, których celem jest zwiększenie rozpoznawalności wiodącego brandu Tytan Professional® (a zarazem jego hiszpańskiego odpowiednika, Quilosa Professional®) wśród właściwej grupy docelowej – wykonawców budowlanych.

Akwizycje w Europie Zachodniej

Miniony rok wykorzystaliśmy na ekspansję geograficzną zarówno pod kątem sprzedaży, jak i mocy produkcyjnych, przeznaczając na kierunkowe akwizycje odpowiednie środki. W 2023 roku sfinalizowaliśmy transakcję przejęcia portugalskiej firmy Imperalum, producenta produktów bitumicznych. Obejmując kontrolę nad 100% praw kapitałowych i głosów, umocniliśmy nasze kompetencje w zakresie rozwiązań hydroizolacyjnych nie tylko w Portugalii, ale i w Zachodniej Europie, gdzie mamy ambicje wzmacniania naszej pozycji jako międzynarodowego gracza – mówi Sławomir Majchrowski, prezes zarządu Grupy Selena. Wyniki Imperalum są raportowane jako integralna część sprawozdania finansowego Grupy Selena od IV kwartału 2023.

Sławomir Majchrowski, Prezes Grupy Selena
Sławomir Majchrowski, prezes zarządu Grupy Selena

Grupa Selena nawiązała również współpracę z węgierską grupą Masterplast w zakresie utworzenia wspólnego zakładu produkującego wełnę szklaną koło węgierskiego miasta Szerencs. W bliskiej perspektywie oznacza to wejście Seleny na nowy dla niej rynek produktów do izolacji termicznej na bazie mineralnej.

Z dbałością o zrównoważone budownictwo

Stabilna działalność na wszystkich rynkach, na których obecna jest Grupa Selena, pozwala skupić się firmie na poszukiwaniach nowych obszarów związanych ze zrównoważonym budownictwem, a przede wszystkim z tworzeniem technologii poprawiających efektywność energetyczną budynków, co jest w zgodzie z globalną polityką klimatyczną.

Koncentrujemy się również na rozwiązaniach z obszarów termomodernizacji oraz hydroizolacji. Zwracamy też uwagę na perspektywę wpływu środków z Krajowego Planu Odbudowy, których znaczna część trafi na inwestycje w zrównoważony transport, transformację i efektywność energetyczną. Oznacza to, że branża budowlana ma szansę na rozwój projektów inwestycyjnych, co dla podmiotów takich jak Selena będzie miało duże znaczenie – mówi Krzysztof Ościłowicz, członek zarządu ds. Finansowych Grupy Selena.

Krzysztof Ościłowicz, członek zarządu ds. finansowych Grupy Selena

Zaangażowanie Seleny w kwestie związane z ESG potwierdziła m.in. platynowa nagroda Innowator ESG 2023 w kategorii E – „Innowacja w obszarze środowiska”.

Wskaźniki finansowe na odpowiednim poziomie

Stabilną sytuację Grupy Selena potwierdzają poziomy skonsolidowanych wskaźników finansowych wypracowane na koniec IV kwartału 2023roku. Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego netto do EBITDA wyniósł 1,08. Z kolei przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły poziom 83,6 mln zł.

Zasadność działań podejmowanych przez zarząd Grupy w 2023 roku potwierdzają także nagrody w najbardziej prestiżowych rankingach. Podczas forum Restart 2023 Selena otrzymała nagrodę dziennika „Rzeczpospolita” dla Najbardziej Innowacyjnej Firmy w rankingu Lista 2000. Selena FM S.A. po raz drugi otrzymała tytuł Best Managed Companies Poland od Deloitte – programu, którego organizator analizuje działalność uczestników pod kątem stosowania najwyższych standardów strategii, innowacji, kultury organizacyjnej i finansów. Z kolei w raporcie Polityki Insight „Czempioni Narodowi” Selena zajęła 4. miejsce. Najwyżej oceniono aktywność na rynkach zagranicznych i dominującą pozycję w branży. Co ważne, spółka odnotowała największy awans wśród wszystkich firm obecnych w pierwszej 50-tce w każdej z pięciu edycji tego rankingu.

Działania Grupy Selena koncentrowały się dotychczas na aspektach związanych przede wszystkim z identyfikacją potrzeb wykonawców budowlanych i współpracą z nimi. Pod tym kątem wciąż doskonalona i wzbogacana jest oferta produktowa. Daje ona znaczący impuls do poszerzania obszarów działań i skalowania biznesu nie tylko w Polsce, ale także w Zachodniej Europie i obu Amerykach. Kierunki te będą kontynuowane również w 2024 r., pomimo, że otoczenie rynkowe wciąż będzie trudne. Wpływ na to będą mieć m.in. rozpędzona inflacja i opóźnienie w możliwości wykorzystania unijnych funduszy, a także wyzwania stojące obecnie przed światową branżą budowlaną związane z ujemną dynamiką, uzależnioną od kondycji różnych rynków. Grupa Selena wciąż konsekwentnie będzie realizować przyjęte cele i kierunki rozwoju zarówno w aspekcie ekspansji geograficznej, jak i generowaniu zysków.

Materiały do pobrania

Informacja prasowa
Pobierz

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły