Przejdź do: Centrum prasowe

Udany II kwartał dla Grupy Selena

Grupa Selena osiągnęła w II kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 236,7 mln zł, co oznacza wzrost o 57,7% w stosunku do analogicznego […]

Grupa Selena osiągnęła w II kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 236,7 mln zł, co oznacza wzrost o 57,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Zysk netto wyniósł 20,4 mln zł (wobec 3 mln zł za II kwartał 2009 roku), a zysk z działalności operacyjnej w wysokości 12,8 mln zł był wyższy o ponad 40% wobec analogicznego okresu 2009 roku (9,1 mln zł). Dobre wyniki uzyskane w II kwartale 2010 pozwoliły Selenie odrobić skutki długiej i ostrej zimy, która w tym roku mocno dała się we znaki branży budowlanej.

Za I półrocze 2010 roku Grupa odnotowała skumulowany zysk netto w wysokości 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o 30,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz 367,7 mln zł przychodów – tj. o ponad 45% więcej niż w I półroczu 2009 roku. Na poziom zysku netto osiągnięty przez Grupę wpłynął dodatni wynik działalności finansowej w wysokości 7,7 mln zł. Kluczowy wpływ na saldo finansowe miało umocnienie się (o około 10%) lokalnych walut takich, jak: rosyjski rubel, kazachski tenge, turecka lira i ukraińska hrywna.

I półrocze 2010 oceniamy jako udane zarówno pod względem osiągniętych rezultatów finansowych, jak i zrealizowanych inwestycji. Dzięki przejęciu Matizolu Grupa Selena zyskała nowe kompetencje produktowe, które wzmocniły jej pozycję w segmencie produktów dekarskich. Pozytywne rezultaty przynosi również konsekwentna realizacja strategii na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej celem jest odbudowa wyników do poziomów osiąganych przed kryzysem ogólnoświatowym. Obecnie prowadzimy kolejne etapy projektów akwizycyjnych – trwa integracja spółki PMI Izolacja – Matizol oraz hiszpańskiej Quilosy. Głównym celem Seleny w II półroczu 2010 będzie przede wszystkim terminowa realizacja inwestycji w Chinach, gdzie do końca 2010 roku planujemy uruchomienie produkcji. Ponadto, zgodnie z celami emisji ogłoszonymi podczas debiutu giełdowego w 2008 roku, prowadzimy prace związane z wdrożeniem nowoczesnego systemu informatycznego w Grupie. Nowe rozwiązanie przyczyni się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności biznesowej, a optymalizacja procesów finansowych, sprzedażowych i administracyjnych zapewni nam dalszy wzrost wartości przedsiębiorstwa” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów miało włączenie do konsolidacji nowo nabytych i utworzonych spółek w Grupie Selena FM. Przyrost sprzedaży w stosunku do I półrocza 2009 roku wygenerowany przez spółki Quilosa, Matizol, Selena Turcja, Kvadro oraz Tytan EOS wyniósł ok. 104 mln zł.

Na pozytywne rezultaty osiągnięte w analizowanym okresie wpłynęła również duża dynamika sprzedaży na rynkach wschodzących: w Rosji, na Ukrainie, w Brazylii oraz Turcji. W Rosji wzrost gospodarczy spowodował zwiększenie liczby nowych inwestycji i poprawę koniunktury w budownictwie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży rosyjskiej spółki Selena Vostok, które wzrosły o ok. 60% w stosunku do I półrocza 2009. Turecka spółka Selena Danısmanlık poszerzyła swoją ofertę o produkty marki Tytan, co umożliwiło jej zdobycie nowych klientów oraz walkę rynkową z zachodnimi konkurentami. W Brazylii Selena sukcesywnie rozbudowuje sieć dystrybucji, wzmacniając sprzedaż marki Tytan Professional. Na rynku hiszpańskim, pomimo panującej tam nadal stagnacji i zamrożenia większości inwestycji budowlanych i remontowych, odnotowano wzrost sprzedaży o 10%, zgodnie z przyjętymi założeniami i budżetem na rok 2010.

W drugiej połowie 2010 roku nie przewidujemy znaczących zmian na rynku budowlanym. Jednocześnie dostrzegamy ożywienie w sektorze remontowym. Pomimo wciąż widocznych efektów spowolnienia, potencjał rynku budowlanego w Polsce jest nadal duży, a rosnąca liczba inwestycji rozpoczętych w pierwszym półroczu 2010 roku oznaczać będzie wzrost popytu na produkty i usługi budowlane. Silną pozycję Seleny na rynku krajowym potwierdza tytuł Budowlanej Marki Roku, przyznany w czerwcu dla marki Tytan Professional w kategorii pian i silikonów. Z optymizmem patrzymy zatem na rok 2011” – dodał prezes zarządu SELENA FM SA.

Działania Seleny w kolejnych dwóch kwartałach 2010 roku skoncentrują się na umacnianiu pozycji Grupy, przede wszystkim w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji, a także na dalszej dywersyfikacji oferty produktowej na rynkach zagranicznych.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły