Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Selena – globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej z centralą w Polsce – w dniu 29 maja 2015 roku, zgodnie […]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Selena – globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej z centralą w Polsce – w dniu 29 maja 2015 roku, zgodnie z rekomendacją Zarządu spółki, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję, co łącznie daje niemal 6,4 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 15 czerwca 2015 roku, a jej wypłata nastąpi 30 czerwca 2015.

Priorytetem Grupy Selena na najbliższe miesiące jest kontynuacja rozwoju innowacyjnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem ociepleń, materiałów suchych i hydroizolacji oraz wzmocnienie pozycji na światowych rynkach w grupie produktowej klejów i uszczelniaczy. Spółka zamierza również regularnie pracować nad poprawą efektywności operacyjnej w obszarze procesów produkcyjnych, zakupowych, logistycznych oraz badawczo-rozwojowych.

W 2014 roku Grupa Selena osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, a zysk netto wyniósł 21 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym w 2013 roku. Kontynuując politykę dywidendową Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,28 zł na akcję. Za 2013 rok Grupa Selena wypłaciła dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję co dało łączną kwotę 6,39 mln zł.

Zarząd Selena FM S.A. jednocześnie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, w składzie:

  • Krzysztof Domarecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Borysław Czyżak – Członek Rady Nadzorczej
  • Stanisław Knaflewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Krämer – Członek Rady Nadzorczej
  • Sylwia Sysko – Romańczuk – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Borysław Czyżak jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku, prowadził zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej. Odbył staże naukowe w Oksfordzie i na Uniwersytecie Stanforda, w centrum kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dołączył do warszawskiego biura firmy McKinsey & Company specjalizującej się w doradztwie strategicznym, uczestniczył w projektach dotyczących prywatyzacji i zmian strategicznych w firmach przemysłowych, liniach lotniczych, telekomunikacji i w bankowości. W tym czasie ukończył program MMBA w Holandii prowadzony dla firmy McKinsey.

W latach 2000-2014 związany z szwajcarską firmą Egon Zehnder International i jej biurem w Warszawie, od 2007 roku Partner w centrali Egon Zehnder AG w Zurychu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Egon Zehnder w Polsce. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr. W ostatnich latach prowadził szereg projektów dotyczących pomocy przy połączeniach i przejęciach firm, poszukiwania kadr, budowania rad nadzorczych, audytów kadry zarządzającej w Polsce, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i na Bliskim Wschodzie. W Polsce pracował z wieloma spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20, ale większość czasu poświęca firmom prywatnym będącym w rękach założycieli. Jest członkiem rady nadzorczej firmy AAA Auto z siedzibą w Pradze, będącej własnością funduszu Abris. Jest jednym z fundatorów Fundacji Studnia Nadziei budującej studnie w Afryce.

Stanisław Knaflewski – magister prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwent studiów Master of Laws in European Law (LLM) College of Europe, Brugia, Belgia i Master of Business Administration (MBA) INSEAD, Fontainebleau, Francja.

W latach 1993 – 1994 w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jako prawnik.

W latach 1995 – 1999 w Boston Consulting Group – jako Konsultant w biurze w Paryżu oraz Menedżer w biurze w Warszawie – członek zespołu, który stworzył warszawskie biuro firmy.

W latach 1999 – 2013 w Enterprise Investors – początkowo jako Partner a od 2009 r. członek Rady Dyrektorów. Przeprowadził liczne projekty inwestycyjne, sprawował nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu strategii ich rozwoju. Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych: Bułgarska Telekomunikacja (członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Inwestycji w Środki Trwałe), Stomil Sanok S.A. (zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej) i Polfa Kutno S.A. (zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Od grudnia 2013 roku członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji w PKP CARGO S.A.

Od kwietnia 2015 Konsultant Banku Światowego w Polsce zaangażowany w projekt dotyczący innowacji w polskim przemyśle.

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły