Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013

Grupa Selena po trzech kwartałach 2013 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 832,0 mln zł, co oznacza wzrost o 26,8 […]

Grupa Selena po trzech kwartałach 2013 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 832,0 mln zł, co oznacza wzrost o 26,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Narastająco, zysk operacyjny EBIT wyniósł 44,0 mln zł i wzrósł o 13,6 mln zł rok do roku. Zysk netto wyniósł 25,3 mln zł, co oznacza wzrost o 17 mln zł.

Na sytuację Seleny w pierwszych 9 miesiącach 2013 roku wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Wzrost sprzedaży jest wynikiem rozwoju organicznego – poprawy efektywności sił sprzedażowych i rozszerzania oferty produktowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej. Największe wzrosty zanotowano na rynkach rosyjskim, ukraińskim i kazachstańskim – łącznie o ok. 15%. Zaobserwowano także pierwsze oznaki poprawy sytuacji na zachodzie Europy, m.in. w Hiszpanii. Na Bliskim Wschodzie Selena odnotowała wzrosty w Turcji mimo turbulentnej sytuacji politycznej w pierwszej połowie roku. Dodatkowo na wynik wpłynęła dobra sprzedaż w Amerykach Północnej i Południowej. W Europie Centralnej w sektorze budowlanym nadal panowała stagnacja, co było widoczne także na rynku polskim.

Po trzech kwartałach 2013 roku wzrosła rentowność brutto sprzedaży i wyniosła 29,1% wobec 27,8% w analogicznym okresie roku 2012. Jest to przede wszystkim efekt prowadzonych działań poprawy rentowności oraz funkcjonowania centralnego działu zakupów i stabilnych cen surowców. W ciągu 9 miesięcy 2013 roku Selena wygenerowała zysk netto na poziomie 25,3 mln zł. Niekorzystny wpływ na wynik miały różnice kursowe, w tym osłabienie się w stosunku do euro m.in. rubla i liry tureckiej . „Selena z kwartału na kwartał poprawia wyniki, co jest zasługą konsekwentnych działań i optymalizacji procesów. Dzięki dywersyfikacji rynków udało nam się zachować wzrost sprzedaży pomimo stagnacji w Europie oraz spowolnienia na nawet tak dynamicznie rozwijającym się dotąd rynku, jak Rosja. Z zadowoleniem przyjęliśmy akceptację strategii Seleny na lata 2014-2016 przez Radę Nadzorczą. Nowo przyjęta strategia określa nową misję Seleny oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nasz nowa misja to „Razem budujemy sprawniej i lepiej”. Oznacza ona, że będziemy jeszcze skuteczniej rozpoznawać potrzeby naszych klientów i dostarczać produkty dopasowane do światowych trendów i potrzeb użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych. W ramach obecnych rynków geograficznych i portfolio produktowego, skoncentrujemy się na programach poprawy konkurencyjności produktowej oraz podniesienia efektywności działania Grupy. Umożliwi nam to nam dalszą poprawę rentowności i osiąganych wyników finansowych” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Czwarty kwartał roku, zgodnie z trendami sezonowymi branży budowlanej, charakteryzuje się mniejszą rentownością brutto sprzedaży. Koniec roku 2013 Selena wykorzysta na przygotowanie zakładów produkcyjnych do nowego sezonu – przeglądy maszyn i remonty. Zgodnie z prognozami KE i IMF, rok 2014 zapowiada poprawę sytuacji gospodarczej; Selena liczy na odzwierciedlenie korzystnych trendów również w branży materiałów budowlanych.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły