Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym kwartale 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym kwartale 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 185,8 mln zł. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie stratę w wysokości 7,8 mln zł, co oznacza poprawę o 9,0 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Branża chemii budowlanej odznacza się wyraźną sezonowością. W pierwszym kwartale Selena realizuje zwykle ok. 15% sprzedaży rocznej.

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena w pierwszym kwartale 2015 roku istotny wpływ miały takie czynniki jak konflikt ukraińsko-rosyjski oraz związane z nim spowolnienie gospodarcze w regionie. W rezultacie, Selena odnotowała spadki sprzedaży w Rosji i Ukrainie. Negatywny wpływ sytuacji na wschodzie Grupa kompensuje dywersyfikacją rynków zbytu, sprzedając swoje produkty na rynkach rosnących. Wzrosty sprzedaży Selena zanotowała m.in. w: Hiszpanii, Turcji i USA. W Polsce odnotowano sprzedaż nieco poniżej bardzo mocnego pierwszego kwartału 2014.

Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest widoczny w całym regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Jego konsekwencje rozciągają się również na państwa, które bezpośrednio w nim nie uczestniczą, doprowadzając do zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego i większej presji na obniżkę cen.

„Obecna polityka sprzedażowa Seleny opiera się w głównej mierze na reorientacji geograficznej. Oznacza to, że straty z rynków wschodnich kompensujemy w krajach niedotkniętych konfliktem. Kolejnym istotnym elementem obecnej strategii Seleny jest kontynuacja rozwoju szerszego asortymentu produktów oraz nacisk na wprowadzanie innowacyjnych produktów generujących dodatkową wartość dla użytkownika końcowego. Dzięki sprawnie prowadzonej polityce sprzedażowej oraz przewadze konkurencyjnej polegającej na innowacyjności oferowanych produktów liczymy na dalszą poprawę wyników finansowych Grupy Selena w nadchodzących kwartałach” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Selena liczy się z możliwością utrzymania relatywnie niekorzystnej sytuacji gospodarczej na rynku rosyjskim i ukraińskim. Wobec obserwowanego niewielkiego ożywienia gospodarczego na swoich pozostałych rynkach, Grupa tym bardziej będzie kontynuować działania nakierowane na dalszą poprawę efektywności operacyjnej.

W 2014 roku Grupa Selena osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, a zysk netto wyniósł 21 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym w 2013 roku. Kontynuując politykę dywidendową Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,28 zł na akcję. Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariusze podejmą podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku. Za 2013 rok Grupa Selena wypłaciła dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję co dało łączną kwotę 6,39 mln zł.

Zobacz także

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły

Selena najbardziej innowacyjną firmą z Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

07.12.2023
Zobacz szczegóły