Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 503 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 o ponad 17 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej Grupy w analizowanym okresie, który wyniósł blisko 15 mln zł, zwiększył się w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku o ponad 6 mln zł. Grupa zanotowała wzrost rentowności sprzedaży brutto do poziomu 29,4% wobec 28,7% rok wcześniej.

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Selena w pierwszym półroczu duży wpływ miały kursy walut oraz sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie Wschodniej, która przyczyniła się do odnotowanych w regionie słabszych wyników sprzedaży. Natomiast wzrosty sprzedaży Selena odnotowała m.in. w: Turcji, Hiszpanii, Polsce, Brazylii i USA. Grupa Selena systematycznie poprawia wynik operacyjny, co jest widoczne we wzroście procentowym marży brutto do poziomu 29,4% w porównaniu do 28,7% w pierwszym półroczu 2013 roku. Wynik netto w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do 3,3 mln w 2013 roku. Na osiągnięty wynik wpływ miała przede wszystkim gwałtowna przecena walut Rosji, Ukrainy i Kazachstanu w stosunku do euro, która nastąpiła w pierwszym kwartale. W drugim kwartale tego roku Grupa odnotowała dodatnie różnice kursowe, które częściowo zrekompensowały straty z początku roku.

„Pomimo trudnej sytuacji gospodarczo-politycznej na wschodzie Europy, uważamy wyniki osiągnięte przez Selenę za satysfakcjonujące. Spadek wpływów ze sprzedaży w Europie Wschodniej równoważymy wzrostem w innych krajach. W drugim kwartale odrobiliśmy stratę z początku roku i zanotowaliśmy wynik netto o ponad 17 mln zł lepszy w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy roku 2014. Sprzedaż ogółem wzrosła o 3,6%, a EBIT poprawił się o 6 mln zł rok do roku. Kontynuujemy programy oszczędnościowe na rynkach wschodnich i skupiamy się na realizacji naszej strategii opartej m.in. na zwiększeniu innowacyjności oraz konkurencyjności produktów Grupy Selena. Jednocześnie, w perspektywie kolejnych kwartałów liczymy się z trudną sytuacją w krajach wschodnioeuropejskich oraz obserwowanym od drugiego kwartału spowolnieniem na rynkach rozwiniętych” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM S.A., jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W roku 2013 roku Selena przyjęła strategię na lata 2014 – 2016. Określa ona nową misję Grupy oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nowa misja – „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.

Grupa Selena – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z 9 czerwca 2014 roku – 14 lipca 2014 wypłaciła dywidendę za rok 2013. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosiła 6,39 mln zł, co daje 0,28 zł na akcję.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły