Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I kwartale 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 200,1 mln zł, […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I kwartale 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 200,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 o blisko 9%. W analizowanym okresie rentowność sprzedaży brutto wyniosła 29,5% co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2 pp. Wynik operacyjny EBIT wyniósł -5,4 mln zł w porównaniu do -8,1 mln zł w roku ubiegłym.

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena bezpośredni wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największe wzrosty zanotowano na rynkach: tureckim – około 30%, obu Ameryk – około 25% oraz w Europie Centralnej, w tym w Polsce, gdzie sprzedaż wzrosła o ponad 20%. W Europie Zachodniej oznaki ożywienia zaobserwowano w Hiszpanii, natomiast w Europie Wschodniej i Azji Centralnej niestabilna sytuacja polityczna miała wpływ także na wyniki sprzedaży Grupy Selena. Ponadto należy pamiętać, że branża chemii budowlanej odznacza się wyraźną sezonowością. Procentowy udział kwartałów w wynikach Grupy kształtuje się następująco: I kwartał: 17%; II kwartał: 25%; III kwartał: 31%; IV kwartał: 27%.

Selena wciąż poprawia wyniki operacyjne, czego rezultatem jest wzrost procentowy marży brutto do poziomu 29,5% wobec 27,5% w analogicznym okresie roku 2013. Jest to głównie dalszy rezultat przeprowadzonej restrukturyzacji spółek Grupy oraz obniżenia cen zakupu surowców w rezultacie działań centralnego działu zakupów. Wynik netto Seleny w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł -16,8 mln zł wobec -8,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Był to przede wszystkim efekt zdarzeń jednorazowych związanych z sytuacją polityczną w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. W jej wyniku, waluty lokalne Rosji, Ukrainy i Kazachstanu uległy znacznemu osłabieniu w stosunku do euro. W rezultacie, negatywny wpływ różnic kursowych zanotowany przez Selenę wyniósł około 10 mln zł.

„Pierwszy kwartał stał pod znakiem kryzysu na wschodzie Europy i wynikającym z niego spadkiem sprzedaży. Mimo to, dzięki globalnemu zasięgowi działalności Seleny i dywersyfikacji geograficznej, trudności na Wschodzie udało się nam skompensować lepszym wynikiem na pozostałych rynkach. Sprzedaż wzrosła o blisko 9%, a wynik operacyjny poprawił się o niemal 3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Na wynik netto wpływ miała dewaluacja walut lokalnych na rynkach wschodnich. Aktualnie koncentrujemy nasze działania na wdrożeniu programów naprawczych w spółkach dotkniętych kryzysem. Na pozostałych rynkach konsekwentnie realizujemy nową strategię, która zakłada zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności produktowej Grupy, a tym samym osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. W dalszej części roku zamierzamy nadrobić stratę w wyniku netto z kwartału pierwszego. Wierzymy, że nawet w obecnej – trudnej i niestabilnej – sytuacji biznesowo-politycznej, podejmowane działania umożliwią Selenie osiąganie solidnych wyników finansowych” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W roku 2013 roku Selena przyjęła strategię na lata 2014 – 2016. Określa ona nową misję Grupy oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nowa misja – „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.

Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję z zysku za 2013 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tej sprawie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 roku.

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły