Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za 2013 rok

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2013 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2013 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 53 mln zł w stosunku do 2012 roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 50 mln zł i wzrósł o blisko 23 mln zł rok do roku, a zysk netto wyniósł ponad 20 mln zł, co oznacza wzrost o 16 mln zł.

Wzrost sprzedaży jest wynikiem prowadzonych od kilku kwartałów działań mających na celu poprawę efektywności sprzedaży i rozszerzanie oferty produktowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Na sytuację Seleny w 2013 roku wpływ miała sytuacja sektora chemii budowlanej oraz koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największe wzrosty zanotowano na rynkach: tureckim – około 30%, obu Ameryk – około 24% oraz w Europie Wschodniej i Azji Centralnej – ponad 20%. W Europie Centralnej w sektorze budowlanym nadal panowała stagnacja. Jednakże, w drugiej połowie roku na rynku polskim odnotowano znaczne ożywienie, a poprawa sytuacji widoczna jest również na początku roku 2014. Negatywny wpływ na wynik sprzedaży wyrażonej w złotówkach miało przeliczenie wartości sprzedaży realizowanej w walutach lokalnych, szczególnie na rynkach: rosyjskim, tureckim, kazachskim i brazylijskim.

W 2013 roku Selena kontynuowała poprawę rentowności brutto sprzedaży, która wyniosła 29,2% wobec 27,6% w roku 2012. Był to przede wszystkim efekt restrukturyzacji spółek Grupy oraz obniżenia przez Selenę cen zakupu surowców w rezultacie działań centralnego działu zakupów. Znaczący wpływ na wynik operacyjny miały zdarzenia jednorazowe takie jak: utworzenie rezerw na koszty restrukturyzacji i postępowania sądowego oraz odpisy na należności trudnościągalne. Wynik netto wyniósł 20 mln zł, co oznacza pięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2012. Niekorzystny wpływ na wynik miały różnice kursowe, w tym osłabienie się w stosunku do euro m.in. następujących walut lokalnych: rubla rosyjskiego, liry tureckiej, reala brazylijskiego i kazachskiej tenge.

Rok 2013 to także przyjęcie przez Selenę strategii na lata 2014 – 2016. Określa ona nową misję Grupy oraz jasno wskazuje działania i programy na najbliższe lata. Nowa misja – „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.

„W roku 2013 kontynuowaliśmy działania optymalizacyjne. Ich wymierne efekty to zrealizowane kluczowe cele roczne, którymi były m.in. wzrost sprzedaży na rentownych rynkach oraz dalsza poprawa rentowności operacyjnej. Przyjęliśmy też strategię na lata 2014-2016, która wytycza nam plan działań na przyszłość i zbliża nas do klientów przez misję: „Razem budujemy sprawniej i lepiej”. Kładziemy nacisk na budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe pomysły i rozwiązania technologiczne, nad którymi czuwa dział R&D. W 2013 roku dofinansowaliśmy i rozwinęliśmy nasze centra badawcze w celu generowania większej liczby innowacyjnych produktów, które dadzą Selenie przewagę na rynku. Dodatkowo, w ramach strategii rozpoczęliśmy wdrożenie rozwiązania klasy ERP, co umożliwi zwiększenie efektywności procesów przy wykorzystaniu wsparcia systemowego. Wszystkie te działania mają na celu umocnienie pozycji Seleny na rynkach międzynarodowych, optymalizację wszystkich procesów w Grupie oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności spółki na rynkach, a tym samym generowanie coraz lepszych wyników finansowych. Jesteśmy przekonani, że przyjęta strategia, jej konsekwentne realizowanie i ciężka praca umożliwią nam osiągnięcie celów, jakie sobie postawiliśmy” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Wobec nieprzewidywalnej sytuacji na wschodzie Europy, w nadchodzących kwartałach Selena liczy się z ryzykiem prowadzenia działalności na tych rynkach. Spółka uważnie monitoruje rozwój wydarzeń i przygotowuje pakiety działań zaradczych na wypadek pogorszenia sytuacji. Jednocześnie, Selena koncentruje się na zwiększonym wykorzystaniu potencjału pozostałych rynków – zarówno wschodzących, jak i rozwiniętych.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły