Selena SA została Solidnym Pracodawcą Roku 2007

Selena SA, jedna ze spółek Grupy Selena – holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie […]

Selena SA, jedna ze spółek Grupy Selena – holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzącego działalność na całym świecie i opartego na polskim kapitale, otrzymała tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku 2007” edycji dolnośląskiej. Najlepsi pracodawcy w ogólnokrajowym konkursie zostali wyłonieni po raz czwarty. Lista „Solidnych Pracodawców” zostanie opublikowana w specjalnym dodatku do dziennika Rzeczpospolita.

Selena SA została uznana ambasadorem solidności zatrudnienia. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że dzięki uhonorowanym firmom – takim jak Selena – idea, która przyświecała powstaniu konkursu, przeniesie się na pozostałych pracodawców w kraju.

Naszym celem jest stworzenie dobrych warunków pracy, zarówno przez kreowanie perspektyw rozwoju indywidualnego pracowników, jak i odpowiednie kształtowanie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych. Szczególny nacisk kładziemy się na wysoką efektywność pracy oraz na fachowe przygotowanie merytoryczne naszych ludzi. Status solidnego pracodawcy niewątpliwie zapewni nam możliwość pozyskiwania i utrzymania pracowników o wysokich umiejętnościach, którzy pozytywnie wpłyną na obecną i przyszłą działalność Seleny” – powiedział Andrzej Ulfig, Prezes Zarządu Selena SA.

Kryteria, którymi Kapituła Konkursu kierowała się przy wyborze kandydatów, to przede wszystkim ocena standardów zatrudnienia, w której brano pod uwagę następujące kwestie:

  • warunki pracy (przepisy bhp, prawo pracy);
  • terminowość wypłat;
  • warunki socjalne;
  • ścieżka kariery (szkolenia pracowników);
  • opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe);
  • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk).

Zobacz także

Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu od Grupy Selena

11.05.2023
Zobacz szczegóły

Lider musi rozumieć otaczający go świat i być za niego odpowiedzialny

05.05.2023
Zobacz szczegóły

Selena Experience. Budowanie przyszłości #5: Drabina kariery (Michał Okulowski)

28.04.2023
Zobacz szczegóły
Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

21.04.2023
Zobacz szczegóły