Selena: rozwija systemy ociepleń w Kazachstanie

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – uzyskała 10 mln EUR pożyczki od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – uzyskała 10 mln EUR pożyczki od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na rozszerzanie działalności na terenie Kazachstanu, przede wszystkim w zakresie systemów ociepleń. Równowartość 7 mln EUR w kazachskim tenge przeznaczona zostanie na refinansowanie nabycia spółki TOO BIG Elit w Astanie oraz budowę zakładu produkcyjnego systemów ociepleń i zapraw suchych w specjalnej strefie ekonomicznej. Pozostałe 3 mln EUR zasila kapitał obrotowy jednostki dominującej – Seleny FM SA.

Grupa Selena prowadzi w Kazachstanie działalność od 2002 roku. Kraj ten jest centrum operacji dla działań Grupy w Środkowej Azji, obsługującym m. in. Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan czy Turkmenistan. Siedziba Seleny w Kazachstanie mieści się w Ałmaty, natomiast centra dystrybucyjne zlokalizowane są w największych miastach kraju. Obecność na tym rynku – zgodnie ze strategią 2014-2016 zakładającą umacnianie pozycji na obecnych rynkach Grupy – została silniej zaakcentowana poprzez nabycie w 2014 roku spółki TOO Big Elit z siedzibą w Astanie. Zakład produkuje zaprawy suche.

 „Kazachstan jest bardzo ważnym rynkiem dla Grupy Selena, a rozwój grupy produktowej systemów ociepleń jest jednym z kierunków zawartych w strategii Grupy do 2016 roku. Uzyskanie finansowania od EBRD w walucie lokalnej Kazachstanu umożliwia nam realizację strategii i rozszerzanie oferty produktowej na kazachstańskim rynku. Pomaga także zmniejszyć ewentualne negatywne wpływy związane z wahaniami kursów walut, a wynikające z funkcjonowania Grupy Selena na rynku międzynarodowym. Takie zabezpieczenie jest niezwykle istotne przy obecnej niestabilnej sytuacji gospodarczej na rynkach Europy Wschodniej. Jednocześnie, nowy zakład produkcyjny umożliwi nam dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej w Kazachstanie poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i dostarczanie ich na lokalny rynek. W przypadku produktów tego rodzaju transport na duże odległości jest nieopłacalny, więc produkcja blisko rynku jest ma zasadnicze znaczenie” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Kazachstan był jednym z pierwszych krajów, na których Selena rozpoczynała ekspansję zagraniczną. Grupa realizowała strategię rozwoju dopasowaną do lokalnych uwarunkowań. Model biznesowy zakładał m.in.: gruntowne rozpoznanie terenu, dostosowanie produktów do potrzeb lokalnych odbiorców, utworzenie zespołów mieszanych – składających się zarówno z Polaków, jak i specjalistów z Kazachstanu – przekonanie lokalnych użytkowników do kupowania markowych wyrobów wysokiej i stabilnej jakości.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy z Grupą Selena; w ten sposób możemy wesprzeć silną polską firmę działającą na rynkach międzynarodowych. Udzielenie kredytu w lokalnej walucie umożliwi spółce skupienie się na prowadzeniu bieżącej działalności i rozwoju biznesu, niwelując jednocześnie ryzyka związane z kursami walut” powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor EBRD w Polsce.

„Warto podkreślić, że sektor materiałów budowlanych w Kazachstanie jest segmentem nadal rozwijającym się, a dzięki Selenie na rynek trafią wysokiej jakości produkty, które mają szanse zwiększyć efektywność energetyczną tamtejszego budownictwa” dodała Janet Heckman, dyrektor EBRD w Kazachstanie.

Od początku swojej działalności w Polsce Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – w 1991 roku – zainwestował niemal 7,4 mld EUR w prawie 350 projektów w kraju. W 2014 roku sam Bank sfinansował 25 projektów o łącznej zwartości 600 mln EUR, wspierając głównie instytucje finansowe, sektor energetyczny, przemysł oraz spółki z sektora infrastrukturalnego.

Zobacz także

Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu od Grupy Selena

11.05.2023
Zobacz szczegóły

Lider musi rozumieć otaczający go świat i być za niego odpowiedzialny

05.05.2023
Zobacz szczegóły

Selena Experience. Budowanie przyszłości #5: Drabina kariery (Michał Okulowski)

28.04.2023
Zobacz szczegóły
Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

21.04.2023
Zobacz szczegóły