Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: poprawa rentowności

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – po III kwartałach 2012 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – po III kwartałach 2012 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 805 min zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2011. Narastająco, zysk netto wyniósł 8 min a zysk operacyjny (EBIT) 30 min zł.

Ustabilizowanie rentowności operacyjnej przez Grupę po trzech kwartałach do poziomu 28% oznacza wzrost masy marży brutto o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to efekt m.in. uruchomionych z początkiem tego roku programów, których celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów funkcjonowania. W wyniku podjętych działań Selena obniżyła koszty ogólnego zarządu o 3%.

W III kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży Seleny wyniosły 329 min zł i były wyższe o 1% w stosunku do III kwartału 2011. Zysk netto wyniósł 15 min zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 25 min zł. Najistotniejsze wzrosty sprzedaży wygenerowały spółki w Europie Wschodniej (Rosja, Ukraina) i Azji Centralnej (Kazachstan). W trzecim kwartale na części swoich rynków Grupa odnotowała niekorzystne warunki funkcjonowania – czego przykładem jest spowolnienie widoczne na rynku polskim.

Na wynik netto Grupy Selena po trzech kwartałach 2012 roku wpływ miały: niekorzystne różnice kursowe pochodzące z wycen – umocnienie się złotówki przy jednoczesnym osłabieniu walut wschodnich: rubla i tenge oraz wyższe koszty obsługi zadłużenia.

Podjęte przez nas na początku tego roku działania optymalizacyjno-restrukturyzacyjne przynoszą pozytywne efekty. Ponadto stale szukamy nowych kierunków rozwoju – wprowadzamy do sprzedaży innowacyjne produkty, oferujemy towary dopasowane do wymagań poszczególnych rynków oraz poprawiamy ich jakość dzięki zastosowaniu nowych receptur – tak, aby zwiększyć konkurencyjność Seleny. Z drugiej strony, na rynkach panuje duża niepewność co do dalszej perspektywy wzrostu gospodarczego, co przekłada się na mniejszą od zakładanej dynamikę sprzedaży. Przed nami okres wytężonej pracy, która przyczyni się do dalszego rozwoju Grupy” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Selena ostrożnie ocenia perspektywy na kolejne kwartały. W najbliższych miesiącach Grupa spodziewa się stagnacji lub spowolnienia na wielu rynkach swojej działalności, szczególnie w Hiszpanii, Polsce i Europie Centralnej – z wyłączeniem Europy Wschodniej i Azji Centralnej, gdzie oczekuje dalszych wzrostów. Ponadto, z końcem roku obserwowany będzie sezonowy spadek aktywności na rynkach budowlanych. W tej sytuacji, Selena skoncentruje się na realizacji opracowanych programów restrukturyzacyjnych m. in. w spółkach w Hiszpanii, Turcji i Chinach.

Zobacz także

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły

Selena najbardziej innowacyjną firmą z Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

07.12.2023
Zobacz szczegóły