Przejdź do: Centrum prasowe

Selena FM: ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Selena – zgodnie z rekomendacją zarządu Selena FM S.A. – zatwierdziło wypłatę dywidendy za 2015 rok […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Selena – zgodnie z rekomendacją zarządu Selena FM S.A. – zatwierdziło wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2016.

W 2015 roku Grupa Selena osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 997,9 mln złi uzyskała wynik operacyjny EBIT w wysokości 58,9 mln zł na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła o 2 p.p., a zysk netto wyniósł 26,8 mln zł i był o ponad 6,0 mln wyższy w stosunku do roku ubiegłego.

„W drugiej połowie 2016 roku Grupa Selena będzie koncentrować się nad rozwinięciem działalności na rynkach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach. Dodatkowo spółka kontynuować będzie wdrożenie systemu ERP, który pozwoli na dalsze zwiększenie rentowności i efektywności operacyjnej. W najbliższych miesiącach Selena planuje również rozwój sprzedaży innowacyjnych produktów powstałych w laboratoriach R&D Grupy, takich jak Cool-R oraz NoEM Electro Protector. Wszystkie te działania z pewnością pozytywnie wpłyną na osiągane marże oraz wyniki finansowe. Celem Grupy Selena jest długofalowa poprawa rentowności i zwiększenia zysków oraz budowanie wartości dla Akcjonariuszy” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W styczniu 2016 roku w spółkach Grupy w Polsce został uruchomiony operacyjnie wysokiej klasy system ERP– Microsoft Dynamics AX 2012 – wspierający zarządzanie kluczowymi procesami w Grupie. Ze względu na poziom złożoności wdrożenia, nadal trwają działania mające na celu stabilizację, poprawę wydajności i dostrajanie systemu do działalności operacyjnej Seleny. W związku z tym pierwszych efektów wdrożenia Selena spodziewa się w drugiej połowie 2016 roku. System ERP przyczyni się do wzrostu efektywności w Grupie, a tym samym optymalizacji kosztowej prowadzonej działalności.

Bogatą ofertę nowoczesnej chemii Grupy Selena przeznaczoną dla branży budowlanej zasiliły dwa produkty powstałe w oparciu o unikatowe technologie – Cool-R oraz NoEM Electro Protector. Cool-R jest skierowany do segmentu pokryć dachowych. Cool-R jest ochronną powłoką hydroizolacyjną o wysokiej refleksyjności i wodoodporności, do stosowania na dachach nowych i remontowanych w budownictwie przemysłowym, magazynowym i handlowym. Dzięki właściwościom refleksyjnym pozwala on obniżyć temperaturę dachu oraz poprawić komfort termiczny w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod nim. Dzięki potencjalnej redukcji kosztów klimatyzacji, wpisuje się on do rozwoju budownictwa zrównoważonego oszczędzając zapotrzebowanie na energię elektryczną. NoEM to kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla ochrony przed szkodliwym wpływem pola elektrycznego. Jest to pierwszy na świecie produkt, którego jedną z funkcji jest pochłanianie pola elektrycznego w zakresie niskich częstotliwości.

Zobacz także

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły