Przejdź do: Centrum prasowe

Selena FM SA debiutuje na GPW

PDA Selena FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – debiutują dzisiaj […]

PDA Selena FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – debiutują dzisiaj na GPW. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Seleny została ustalona na 33 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej. Selena FM SA to 358 spółka na GPW i 10 debiut w 2008 roku.

Spółka oferowała wyłącznie akcje nowej emisji w liczbie 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 5.000.000 Praw do akcji serii C. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku emisji akcji serii C do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C – powstałych w wyniku wykonania Praw do akcji serii C. Główny akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy.

Łącznie inwestorom przydzielono 5 mln akcji, w tym 750 tys. akcji w Transzy Indywidualnej oraz 4 mln 250 tys. akcji w Transzy Instytucjonalnej.

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych to kamień milowy w historii każdej spółki. Emisja akcji stwarza Selenie perspektywę jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju oraz zdobywania nowych rynków w Polsce i poza jej granicami. Dotychczas Grupa Selena rozwijała się w stabilnym tempie, a zyski z emisji pozwolą nam na intensyfikację ekspansji zagranicznej i dotarcie do nowych klientów dzięki poszerzeniu asortymentu. Zgodnie ze strategią spółki, największą część pozyskanego kapitału przeznaczymy na akwizycje przedsiębiorstw wytwarzających produkty komplementarne, czyli takie, które uzupełnią naszą aktualną ofertę. Drugim działaniem będzie rozbudowa zakładów Seleny na całym świecie, co zwiększy nasze moce produkcyjne, oraz inwestycje w logistykę” – mówi Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Oferującymi akcje spółki Selena FM SA są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki – Krzysztof Domarecki, który posiada 77,40% akcji (po emisji akcji serii C).

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na akwizycje w Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Europie Środkowo-Wschodniej, uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych w Rosji i Chinach oraz rozbudowę zakładów w Polsce, w Brazylii i w USA. Ponadto Grupa Selena planuje rozwój sieci sprzedaży i infrastruktury informatycznej. Łącznie plan inwestycyjny na najbliższe dwa lata wymagać będzie nakładów w wysokości od 217 do 276 mln zł.

Strategia Grupy Selena zakłada osiągnięcie pozycji największego światowego producenta i dystrybutora montażowych pian poliuretanowych, jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy oraz wejście do grona trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych.

W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 431,4 mln zł, co oznacza wzrost o 34% wobec roku 2005. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 30,7 mln zł i był wyższy o 130,2% w porównaniu do wyniku netto za 2005 rok.

Według wstępnych szacunków w 2007 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 496,2 mln zł, co oznacza wzrost o 15% wobec roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 34 mln zł i był wyższy o 10,7 % do 2006 roku.

Selena FM SA prognozuje, że w 2008 roku skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł. W perspektywie do 2012 roku spółka planuje osiągnąć przychody powyżej 1 mld zł.

Selena systematycznie zwiększa sprzedaż zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów. Równocześnie wartość sprzedaży zagranicznej na przestrzeni lat 2004-2006 wzrosła ponad dwukrotnie (ze 139,2 mln zł do 282,7 mln zł). W I półroczu 2007 roku przychody z tej sprzedaży wyniosły 135,9 mln zł i stanowiły 62,3% przychodów Grupy ogółem.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły