Przejdź do: Centrum prasowe

Selena FM SA cena emisyjna równa maksymalnej: 33 zł

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Seleny FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii […]

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Seleny FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – została ustalona na 33 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej. Wczoraj zamknięto budowę księgi popytu na akcje spółki, a jutro rozpoczną się zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, które potrwają do 11 kwietnia 2008. Zapisy w transzy indywidualnej odbywają się w dniach 8-10 kwietnia. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji w ilości 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Główny akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy. Wartość oferty wyniesie 165 mln zł.

W dniu 7 kwietnia Zarząd Selena FM SA podjął decyzję o przesunięciu części oferowanych Akcji Serii C z Transzy Indywidualnej do Transzy Instytucjonalnej. Ostateczna liczba akcji serii C oferowanych w poszczególnych transzach wynosi 750 tys. akcji w Transzy Indywidualnej oraz 4.250 tys. akcji w Transzy Instytucjonalnej.

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda i powstałych w związku z nimi Praw do Akcji Serii C. Zamknięcie oferty publicznej i przydział akcji przewidziano do 16 kwietnia 2008, zaś debiut giełdowy odbędzie się do końca bieżącego miesiąca.

Wysokość ceny emisyjnej to odzwierciedlenie wartości rynkowej Seleny. Liczymy, że akcje spółki będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Planujemy uzyskać pozycję największego światowego producenta i dystrybutora pian poliuretanowych do montażu drzwi i okien, osiągnąć pozycję jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy oraz wejść do grona trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych. Wierzę, że tak sformułowana strategia zapewnieni nam ciągły i długoterminowy wzrost wartości Grupy Selena” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Oferującym akcje spółki Selena FM SA są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki – Krzysztof Domarecki, który posiada 99,23% akcji.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na akwizycje w Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Europie Środkowo-Wschodniej, uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych w Rosji i Chinach oraz rozbudowę zakładów w Polsce, w Brazylii i w USA. Ponadto Grupa Selena planuje rozwój sieci sprzedaży i infrastruktury informatycznej. Łącznie plan inwestycyjny na najbliższe dwa lata wymagać będzie nakładów w wysokości od 217 do 276 mln zł.

Strategia Grupy Selena zakłada osiągnięcie pozycji największego światowego producenta i sprzedawcy montażowych pian poliuretanowych, jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy oraz wejście do grupy trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych.

W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 431,4 mln zł, co oznacza wzrost o 34% wobec roku 2005. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 30,7 mln zł i był wyższy o 130,2% w porównaniu do wyniku netto za 2005 rok.

Według wstępnych szacunków w 2007 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 496,2 mln zł, co oznacza wzrost o 15% wobec roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 34 mln zł i był wyższy o 10,7 % do 2006 roku.

Selena FM SA prognozuje, że w 2008 roku skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł. W perspektywie do 2012 roku spółka planuje osiągnąć przychody powyżej 1 mld zł.

Selena systematycznie zwiększa sprzedaż zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów. Równocześnie wartość sprzedaży zagranicznej na przestrzeni lat 2004-2006 wzrosła ponad dwukrotnie (ze 139,2 mln zł do 282,7 mln zł). W I półroczu 2007 roku przychody z tej sprzedaży wyniosły 135,9 mln zł i stanowiły 62,3% przychodów Grupy ogółem.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły