Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: dobre wyniki za I półrocze 2013

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I półroczu 2013 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 485,5 […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I półroczu 2013 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 485,5 mln zł, czyli o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Zysk z działalności operacyjnej Grupy w analizowanym okresie, który wyniósł 8,5 mln zł, zwiększył się w stosunku do I półrocza 2012 roku o 55%. Grupa zanotowała także wzrost rentowności sprzedaży brutto o 1 p.p. – do poziomu 28,7% i zysku netto do 3,3 mln zł wobec – 7,8 mln zł straty w roku ubiegłym.

W wyniku poprawy efektywności sprzedaży oraz rozszerzenia oferty produktowej, zanotowano wzrost sprzedaży o 2%, pomimo trudnego dla branży budowlanej pierwszego kwartału tego roku. Dzięki prowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym zmniejszono m.in. koszty sprzedaży o 6% oraz koszty ogólnego zarządu o 1%. W wyniku niewielkiego spadku cen surowców oraz optymalizacji procesów operacyjnych uzyskano wzrost marży do poziomu 28,7%.

W samym drugim kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 301,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 4% wobec analogicznego okresu roku 2012. Zysk netto w II kwartale wyniósł 11,6 mln zł i wzrósł o ok. 40%. Grupa Selena w II kwartale zanotowała wzrost marży brutto ze sprzedaży, która wyniosła 29,5%.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności i obecność na wielu rynkach zagranicznych, na wynik Grupy Selena wpływ ma koniunktura na rynkach międzynarodowych. Tradycyjnie największe wzrosty zanotowano w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, m.in. w Rosji, na Ukrainie oraz w Kazachstanie. Po trudnym pierwszym kwartale, w Polsce oraz na części rynków Europy Centralnej, zaobserwowano niewielkie ożywienie na rynku materiałów budowlanych. Zauważalny wzrost sprzedaży nastąpił na rynkach Ameryki Północnej i Południowej.

Zgodnie z zapowiedziami, kontynuujemy realizację programów optymalizacyjno-restrukturyzacyjnych, których efekty widać w poprawiającej się systematycznie rentowności spółki. Ponadto poprawiamy wskaźniki zadłużenia i pozycję gotówkową Grupy. Kolejny kwartał z rzędu rosną przychody i rentowność prowadzonej działalności. Zwiększyliśmy zysk brutto ze sprzedaży o 6%. Pomimo utrzymującej się w pierwszym półroczu 2013 trudnej sytuacji w branży budowlanej, uzyskaliśmy wynik istotnie lepszy niż w roku ubiegłym. Zamierzamy kontynuować podejmowane działania w celu dalszego poprawiania kondycji całej Grupy” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W nadchodzących miesiącach Selena spodziewa się utrzymania dotychczasowej dynamiki sprzedaży; w tym: dalszych wzrostów w Europie Wschodniej, utrzymania pozytywnych tendencji w Amerykach Północnej i Południowej, niewielkiego ożywienia w Polsce oraz stagnacji w Europie Centralnej.

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły