Selena: 20 mln zysku za pierwsze półrocze 2016

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 456 mln zł. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie zysk netto w wysokości 20,1 mln zł, co oznacza poprawę o 16,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2015, natomiast zysk operacyjny wyniósł 17 mln zł i wzrósł rok do roku o niemal 70%. Spółka zanotowała również wzrost marży z poziomu 30,5% do 33,4%, czyli o 2,9 p.p.

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa znacząco poprawiła rentowność prowadzonej działalności. Jest to wynikiem między innymi:

  • dalszego konsekwentnego obniżania kosztów receptur produktów przy zachowaniu dotychczasowej jakości
  • wzrostu udziału w przychodach produktów wysokomarżowych
  • dalszych oszczędności wynikających z pracy centralnego działu zakupów 
  • dalszego spadku cen wielu kluczowych surowców 
  • pozytywnego wpływu różnic kursowych

Grupa Selena odnotowała wzrost sprzedaży m.in. w Brazylii, USA, Turcji oraz Hiszpanii oraz w sektorze private-label. Spadki sprzedaży zanotowano głównie na rynkach wschodnich – co spowodowane jest niestabilną sytuacją gospodarczo-polityczną we wspomnianym regionie – oraz w Polsce, częściowo w wyniku problemów powstałych w konsekwencji wdrożenia systemu ERP w pierwszym kwartale.

„Przyjęta strategia przewagi przez innowacje przynosi wymierne efekty widoczne w wynikach finansowych.W pierwszym półroczu po raz kolejny poprawiliśmy marżę brutto, która wynika przede wszystkim z udziału w sprzedaży wysokomarżowych, innowacyjnych produktów oraz z optymalizacji kosztów receptur produktów wcześniej istniejących. Grupa Selena wyznacza tu standardy, ponieważ nasze działy R&D nieustająco pracują nad ulepszaniem istniejących i wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań na rynek – dzięki wymianie wiedzy i profesjonalizmowi zespołów zlokalizowanych w kliku krajach. W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek bardzo zawansowane produkty: Cool-R (wysokorefleksyjną, hydroizolacyjną powłokę dekarską), serię pianoklejów FOAD oraz NoEM Electro Protector (innowacyjny ekran pola elektrycznego w formie farby), które pokazują w jakim kierunku dąży Selena i w jakim powinna rozwijać się cała branża budowlana. Te produkty oraz szeroka dywersyfikacja rynków zbytu, są gwarantem utrzymywania tendencji wzrostowej w firmie w obliczu wciąż niestabilnej sytuacji gospodarczo-politycznej zarówno w Azji, jak i w Europie Wschodniej” powiedział Marcin Macewicz członek zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W nadchodzących kwartałach Grupa Selena spodziewa się kontynuowania dotychczasowego pozytywnego trendu dotyczącego Brazylii, USA i Hiszpanii oraz wzrostu sprzedaży w Polsce. Zarząd przewiduje także kontynuację strategii opartej na zachowaniu wysokiej marży. Co istotne – powinny także uwidocznić się pierwsze efekty sprzedażowe wprowadzonych w 2016 roku nowości produktowych takich jak powłoka dekarska Cool-R oraz seria pianoklejów z linii FOAD.

W dniu 16 sierpnia – kontynuując dotychczasową politykę dywidendową – Grupa Selena wypłaciła dywidendą za 2015 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł.

Od stycznia 2016 kluczowe spółki Seleny w Polsce pracują wyłącznie w systemie ERP Microsoft Dynamics AX 2012 wspierającym zarządzanie kluczowymi procesami w Grupie. W Q2 2016 zostały wyeliminowane trudności związane z wdrożeniem systemu w spółkach produkcyjnych i dystrybucyjnych, co znacząco poprawiło terminowość dostaw zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie kontynuowane są działania mające na celu poprawę ergonomii pracy i wydajności wewnętrznej oraz implementację systemu ERP w pozostałych spółkach w Polsce. Włączenie do systemu spółek zależnych obecnych na pozostałych rynkach nastąpi po ustabilizowaniu systemu w Polsce.

Zobacz także

Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu od Grupy Selena

11.05.2023
Zobacz szczegóły

Lider musi rozumieć otaczający go świat i być za niego odpowiedzialny

05.05.2023
Zobacz szczegóły

Selena Experience. Budowanie przyszłości #5: Drabina kariery (Michał Okulowski)

28.04.2023
Zobacz szczegóły
Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

21.04.2023
Zobacz szczegóły