Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: 12 mln zysku operacyjnego w drugim kwartale

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – osiągnęła w drugim kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 289 […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – osiągnęła w drugim kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 289 mln zł. Oznacza to wzrost o 10% wobec analogicznego okresu roku 2011. Zysk operacyjny (EBIT) dla drugiego kwartału wyniósł 12 mln zł, a zysk netto 7 mln zł.

Dobry wynik drugiego kwartału Selena zawdzięcza wyższej niż w ubiegłym roku marży brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 2,5 punktu procentowego w stosunku do czwartego kwartału 2011 roku. Uzyskana poprawa rentowności do poziomu 4,1% jest jednym z pierwszych rezultatów podjętych przez Grupę programów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Po pierwszym półroczu 2012 Selena zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 476 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,5 mln zł, a wynik netto wyniósł -7 mln zł. Najistotniejsze wzrosty sprzedaży wygenerowały spółki w Europie Wschodniej (Rosja, Ukraina) i Azji Centralnej (Kazachstan). Pomimo trudnych warunków na rynkach europejskich, sprzedaż wzrosła także w krajach Europy Centralnej (Rumunia, Czechy, Bułgaria). Sprzedaż na rynku krajowym została utrzymana na poziomie roku ubiegłego.

Z początkiem 2012 roku Grupa uruchomiła szereg programów, których celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów funkcjonowania. Jednym z priorytetów działań restrukturyzacyjnych była stopniowa redukcja zadłużenia. Po pierwszym półroczu relacja długu netto do EBITDA wyniosła 4,05 i była niższa niż pod koniec roku 2011, kiedy wskaźnik osiągnął wartość 5,23. Selena poprawiła efektywność zaangażowanego kapitału obrotowego. Dzięki redukcji stanów zapasów magazynowych i wydłużeniu terminów płatności do dostawców, Grupa skróciła cykl konwersji gotówki o 11 dni – co w rezultacie zmniejszyło zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i pozytywnie wpłynęło na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Jednocześnie w pierwszym półroczu 2012 Selenie udało się obniżyć udział kosztów sprzedaży i marketingu do 17,7% – w porównaniu do 18,5% w analogicznym okresie roku 2011. Koszty ogólnego zarządu także zostały zredukowane do 8,0% z 9,2% w roku 2011.

Drugi kwartał tego roku był udany dla Grupy Selena, a podjęte przez nas działania optymalizacyjno-restrukturyzacyjne przynoszą pozytywne efekty. W dalszym ciągu jednak, spowolnienie gospodarcze na rynkach rozwiniętych i w krajach Europy Środkowowschodniej oraz związane z tym zmniejszenie nakładów na budownictwo stanowi dla nas podstawowe wyzwanie. Szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się w Hiszpanii. Również w Azji zostaliśmy zmuszeni do zweryfikowania założeń biznesowych naszego projektu w Chinach” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W najbliższych miesiącach Grupa spodziewa się stagnacji lub lekkiego spowolnienia na głównych rynkach swojej działalności – z wyłączeniem Europy Wschodniej i Azji Centralnej, gdzie oczekuje dalszych wzrostów. Selena kontynuuje działania związane z konsolidacją i koncentruje się na programach mających na celu dalszą poprawę rentowności i sprawności operacyjnej.

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły