Przejdź do: Centrum prasowe

Krzysztof Domarecki w składzie nowej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2024

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał nową Radę Uczelni. W skład Rady Uniwersytetu powołał Krzysztofa Domareckiego, prezesa zarządu Grupy Selena (globalnego producenta chemii […]

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał nową Radę Uczelni. W skład Rady Uniwersytetu powołał Krzysztofa Domareckiego, prezesa zarządu Grupy Selena (globalnego producenta chemii budowlanej) oraz absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Czteroletnia kadencja Rady rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku.

Rada Uniwersytetu Wrocławskiego, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, a także monitorowanie gospodarki finansowej uczelni. W skład Rady wchodzi osiem osób powoływanych przez Senat, a uzupełnia go Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Bardzo cieszę się, że wraz z szacownym gremium nowej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy wspólnie pracować nad wzmacnianiem potencjału uczelni, realizując cele założone w „Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030”. Wykonaniu tego zadania sprzyja różnorodność członków powoływanych do Rady Uczelni z odmiennych środowisk, w tym z obszaru kultury, samorządu i szeroko rozumianego biznesu – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena.

Budowa kapitału społecznego – to budowa mostów i relacji międzyśrodowiskowych. Krzysztof Domarecki, kierując działalnością biznesową w skali międzynarodowej, w sposób naturalny od lat bierze udział we współpracy wszystkich tych podmiotów w kraju i za granicą. Wartości składające się na fundament Uniwersytetu Wrocławskiego koncentrują się wokół najwyższej jakości, skuteczności i różnorodności, otwartości i gotowości na wyzwania oraz synergii. Taki pakiet tworzy poważne wyzwania zarówno dla uczelni jak i każdego z jej pracowników.

– Zmiany technologiczne, jakie dzieją się w XXI wieku, dotyczą każdego aspektu życia, a nadążanie za nimi jest warunkiem skuteczności nie tylko w perspektywie międzynarodowej, ale także w perspektywie tworzenia wartości dla własnego społeczeństwa. Zarówno nauki humanistyczne jak i przyrodnicze stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami wynikającymi właśnie z postępu technologicznego i towarzyszących mu zmian społecznych. Jako przedsiębiorca uczestniczę w tych przemianach na bieżąco i wierzę, że to doświadczenie pomoże mi w pracach Rady Uniwersytetu Wrocławskiego – mówi Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena

Kadencja Rady w nowym składzie rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku. Jest to druga Rada Uniwersytetu Wrocławskiego i zarazem pierwsza, która swoją funkcję będzie piastować przez pełną, czteroletnią kadencję. Oprócz Krzysztofa Domareckiego w jej skład, jako członkowie spoza wspólnoty akademickiej, weszli Wojciech Hann, dr Rafał Dutkiewicz i Krzysztof Przybylski. Reprezentantami środowiska akademickiego będą dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr (Instytut Archeologii), prof. Bogusław Pawłowski (Katedra Biologii Człowieka), dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr (Instytut Psychologii), prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej). W skład Rady wejdzie również Patryk Korolko, jako przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krzysztof Domarecki od lat jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa oraz Instytutu Filozofii. W latach 1983-1991 pracował w Zakładzie Prawa Państwowego, gdzie zajmował się sądownictwem i ustrojem prezydenckim. Prezes Grupy Selena ma również doświadczenie w pracy w organach uczelnianych. Wraz z końcem 2020 roku dobiegła końca jego kadencja w Radzie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w której zasiadał od marca 2019 roku. 

Zobacz także

Innowacyjne partnerstwo Grupy Selena i Covestro

14.09.2023
Zobacz szczegóły

Grupa Selena nagrodzona na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

07.09.2023
Zobacz szczegóły

Grupa Selena ma otwartą drogę do przejęcia Imperalum – lidera portugalskiego rynku produktów bitumicznych

31.08.2023
Zobacz szczegóły
Sławomir Majhrowski, Prezes Zarządu Grupy Selena

Prezes Sławomir Majchrowski – aktywność w mediach

29.08.2023
Zobacz szczegóły