Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena z nowym Członkiem Zarządu

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. w dniu 19 listopada powołała Panią Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO do […]

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. w dniu 19 listopada powołała Panią Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Obejmując nową rolę – Elżbieta Korczyńska będzie odpowiadać za egzekwowanie przyjętej strategii finansowej Grupy Selena.

– Grupa Selena to podmiot o niekwestionowanej pozycji na rynku polskim, ale także na arenie międzynarodowej. Zasięg produktów Grupy to 70 krajów, co jest zarówno powodem do dumy, jak i stanowi wyzwania związane z optymalizacją kosztów oraz zabezpieczeniem działalności na rynkach o różnej sytuacji polityczno-ekonomicznej. Bardzo dobrze znam działalność Grupy, ponieważ od lat uczestniczę w procesie tworzenia i egzekwowania strategii finansowych. Moim głównym zadaniem, jako pełniącej obowiązki CFO, będzie kierowanie finansami Grupy, tak, aby wspierać aktywny rozwój Grupy i sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Mam na myśli, m.in. zabezpieczenie ryzyk, trudną sytuację na rynku surowców czy ekspozycję na nieprzewidziane zdarzenia. Doświadczenie całego zespołu Seleny oraz oparte na nowoczesnych technologiach produkty odpowiadające na potrzeby końcowego użytkownika z pewnością przełożą się na osiąganą przez Grupę efektywność m.in. dzięki zrównoważonym nakładom kosztowym potrzebnym do dynamicznego rozwoju sprzedaży – mówi Elżbieta Korczyńska, nowy członek zarządu, p.o. CFO Grupy Selena.

W Grupie Selena od 2005 roku pełniła m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w randze Dyrektora Finansowego w jednej ze spółek Grupy Selena, pełniącej rolę centrali dla 19 zagranicznych spółek zależnych, a od roku 2011 zajmowała stanowisko Kontrolera Grupy w Grupie Selena dla ok. 30 spółek zależnych. Odpowiadała jako architekt projektu, za wdrożenie nowego systemu ERP – Microsoft Dynamix AX. Od roku 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Skarbu w Grupie Selena.

W latach 1994-2005 Elżbieta Korczyńska zajmowała stanowiska Corporate Controller, Treasury Director i Director of Planning w American Restaurants sp. z o. o. oraz była członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych tego konglomeratu franczyzowego z branży nieruchomości i restauracji. Odpowiadała za przeprowadzenie fuzji i przejęć w zakresie finansowym oraz opracowanie wraz z zarządem strategii biznesowych i kierowanie operacyjne firmą.

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły