Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

Nowa Siedziba Seleny 2023

Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej oraz jeden z czterech największych producentów piany montażowej dla budownictwa na świecie, po raz kolejny notuje dobre wyniki finansowe. W 2022 roku Grupa umocniła pozycję znaczącego gracza w branży, wypracowując solidne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 1,96 mld zł, co stanowi wzrost o 13,6% względem 2021 r., zaś zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 153,6 mln zł i był wyższy o 65,7% rok do roku.

Solidne wyniki finansowe Grupa Selena za 2022 rok pokazują, że rentowność operacyjna firmy rośnie mimo wymagającego otoczenia rynkowego i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Wzrost rentowności brutto sprzedaży z 27,8% w 2021 roku do 30,1% w 2022 roku, czyli o 2,3 p.p. rok do roku, wynikał między innymi z wyższych marż na części rynków, ze stałego zwiększania udziału sprzedaży produktów innowacyjnych oraz z optymalizacji receptur. Zdecydowana poprawa EBIT nastąpiła dzięki wyższemu zyskowi brutto ze sprzedaży (+23,1%) i efektywnemu zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Na wynik netto istotny wpływ miało saldo działalności finansowej oraz podatek dochodowy. Zysk netto na koniec IV kwartału 2022 roku był na poziomie 112,6 mln zł, o 9,6% większym niż w roku poprzednim.

Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy wysokie zyski z działalności operacyjnej i solidne przychody ze sprzedaży, co pozwala nam umacniać naszą pozycję globalnego gracza w branży. Odpowiednie decyzje podjęte przez nas w 2021 roku, jak m.in. zróżnicowanie łańcuchów dostaw, rozszerzenie działalności o badania nad innowacyjnymi produktami czy obranie nowego kierunku rozwoju na rynki zachodnie, pozwoliły nam kontynuować rozwój całej Grupy i osiągnąć dobre wyniki finansowe w trudnych czasach. Sytuacja jest jednak tak dynamiczna, że ciężko odpowiedzialnie prognozować, co jeszcze, po pandemii koronawirusa czy ataku Rosji na Ukrainę, wydarzy się na świecie i jak to wpłynie na globalną gospodarkę, branżę i biznes. Widzimy spowolnienie rynku, odczuwalne szczególnie w drugiej połowie 2022 r. Od kilku lat dostrzegamy, że pewna jest tylko zmiana, dlatego sprawdza się jedynie elastyczne podejście do działania. Dobre wyniki zanotowane w 2022 roku tylko potwierdzają, że obraliśmy właściwą strategię, dostosowując się do poszczególnych rynków, i że skutecznie realizujemy wyznaczone celemówi Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena

Jacek Michalak - Prezes Grupy Selena 2023
Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena

Solidne wyniki w wymagającym otoczeniu

Globalna sytuacja miała wpływ na rozwój branży, którą swoimi produktami wspiera Grupa Selena. Zgodnie z publicznymi danymi w 2022 roku w Polsce spadła liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia, rozpoczęto także o 27,8% mniej budów mieszkań niż w poprzednim roku. Z kolei w Europie przez cały zeszły rok obserwowano nieznaczny wzrost aktywności w sektorze budowlanym, jednak z wyraźnym osłabieniem koniunktury w ostatnim kwartale.

Zmniejszony popyt i decyzje uczestników rynku o redukcji zapasów w całym łańcuchu w IV kwartale 2022 roku oznaczał dla większości surowców chemicznych korektę cen. Było to szczególnie widoczne w kategorii silikonów, których ceny spadły w IV kwartale 2022 roku do poziomu z początku 2019 roku. Spadek kosztu transportu międzykontynentalnego w drugiej połowie roku sprzyjał aktywności producentów azjatyckich w Europie, co pozytywnie wpłynęło na konkurencyjność. Dużą niewiadomą były jednak prognozy kosztów energii i gazu, które wpłynęły na wyhamowanie tempa obniżek cen. W ostatnim kwartale zeszłego roku Grupa Selena wykorzystała korekty cen surowców na rynku, dzięki elastycznej polityce zakupów opartej na strategiach multisourcing z wykorzystaniem różnic cen między regionami Europy, Azji i MEA. Wyższe ceny surowców i produktów gotowych, a także inflacja, która zdeterminowała rynek, wpłynęły na zwiększenie obrotów Grupy Selena i doprowadziły do wzrostu o 13,6% przychodów ze sprzedaży w 2022 roku r/r.

– Przy dużej zmienności zamówień, ważne było też bieżące, szybkie i adekwatne dostosowywanie ilości, wielkości partii oraz regionów, w których operujemy. Naszą elastyczność wzmacnia różnorodność oferty i wzbogacanie portfolio. Istotne jest też właściwe rozłożenie mocy i zdolności produkcyjnych w wielu krajach. Zainwestowaliśmy w rozwój technologiczny naszych zakładów, np. w Dzierżoniowie, w tureckim Bolu czy w Quer w Hiszpanii – zarówno w urządzenia i linie produkcyjne, w automatyzację i robotyzację, jak i podniesienie standardów bezpieczeństwakomentuje Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych.

Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych
Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych

Rozwój Grupy Kapitałowej i stabilna pozycja

Wybuch wojny w Ukrainie miał duży wpływ na prowadzenie biznesu na Wschodzie. Ze względu na sytuację geopolityczną zmieniliśmy strategiczny kierunek rozwoju ze wschodniego na zachodni. Widzimy potencjał m.in. w zachodnich krajach Unii Europejskiej i chronionych przez NATO, w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii. Rozwój biznesu wpłynął na wysoką dynamikę naszych przychodów w Ameryce Północnej i Południowej. Mamy nadzieję, że konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą skończy się jak najszybciej i będziemy mogli wrócić na swoje historyczne rynki, niemniej rozwój na Zachodzie zostanie utrzymany  – mówi prezes Jacek Michalak.

Doświadczeni globalnym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa i przerwanymi łańcuchami dostaw, już w 2021 podjęliśmy konkretne decyzje biznesowe, które przyniosły dobre efekty także w kolejnym, stawiającym nam nowe wyzwania roku 2022. Zdywersyfikowaliśmy naszych dostawców i zwiększaliśmy ich liczbę, by zachować ciągłość produkcji i optymalizować koszty zakupów surowców. Wzmacnialiśmy ujednolicenie i standaryzację naszych receptur. Pomogły nam intensywne prace R&D, także nad produktami innowacyjnymi, oraz koncentracja na celach zrównoważonego rozwoju. Ważne też było stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu, zwłaszcza poprzez szkolenia, które będą kontynuowane w następnych latach. Zwiększaliśmy zasięg naszej dystrybucji, w tym z rosnącym użyciem narzędzi digital.

Mimo stabilnej pozycji na rynkach Selena stale poszukuje nowych rozwiązań i obszarów działalności, szczególnie związanych ze zrównoważonym budownictwem. W 2022 roku przybrały one postać strategicznego kierunku rozwoju. Grupa jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz rumuńskiego Romania Green Building Council  i Polskiego Stowarzyszenia ESG. Badania nad nowymi recepturami oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów to dla Grupy Selena możliwość dalszego dynamicznego rozwoju w sposób organiczny. Departament ds. Sustainability, istniejący w ramach spółki, pomaga dostarczać produkty dla budownictwa o zmniejszonym śladzie węglowym przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego.

Wyróżniony lider rynku

Słuszność obranego przez zarząd kierunku działań potwierdzają także liczne wyróżnienia przyznane jej w prestiżowych rankingach w 2022 r. W pierwszej polskiej edycji programu Best Managed Companies (plebiscytu Deloitte) spółkę holdingową Selena FM wyróżniono w gronie 20 najlepiej zarządzanych spółek prywatnych w Polsce. Plebiscyt weryfikuje firmy w obszarach: strategii, innowacji, kultury organizacyjnej i wyników finansowych. Spółka zdobyła też wyróżnienie w rankingu Diamenty Magazynu Forbesw kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln zł w województwie dolnośląskim. W konkursie Innowator ESG 2022 Selena uzyskała tytuł „Wizjonera Polskiego Stowarzyszenia ESG” za rolę prekursora i lidera ESG, odpowiedzialne wdrażanie idei ESG i innowacyjność, wpływającą na zrównoważoną transformację w budownictwie. W kategorii „E-Innowacja w obszarze środowiska” wyróżniono projekt Selenoli – technologię produkcji polioli opartą na surowcach bioodnawialnych. Selena została też laureatem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia z patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii – zajęła drugie miejsce w kategorii „Dobry Zarząd”.

Selena powstała jako mała firma we Wrocławiu w 1992 roku, a obecnie zatrudnia ponad 1800  pracowników na całym świecie i z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki finansowe – zwiększa zarówno obroty, jak i zyski. Trzy dekady działalności firmy zaowocowały funkcjonowaniem 30 spółek w ramach grupy kapitałowej w 19 krajach na 4 kontynentach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. W swojej ofercie firma posiada m.in. piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz rozwiązania komplementarne. Produkty Seleny dostępne są na blisko 100 rynkach. Firma, jako jeden ze światowych liderów, wytycza globalne kierunki rozwoju budownictwa zeroemisyjnego w oparciu o własne kluczowe technologie.

Materiały do pobrania

Fact Sheet Selena FY2022
Pobierz
Informacja prasowa
Pobierz

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły