Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena – wzrost przychodów ze sprzedaży o 30%

Grupa Selena w I kwartale 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 132 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu […]

Grupa Selena w I kwartale 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 132 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Dzięki zwiększonym przychodom odnotowano także 21% wzrost marży brutto ze sprzedaży, która wyniosła 43 mln zł. Grupa osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży w wysokości 32%. Na poziomie wyniku operacyjnego odnotowano stratę w wysokości 3,4 mln zł wobec 1 mln zł zysku w roku 2009. Strata netto w I kwartale 2010 wyniosła 5,4 mln zł. Na wyniki Grupy Selena w okresie od stycznia do marca 2010 wpływ miała m.in. sezonowość branży budowlanej oraz koszty ekspansji geograficznej i integracji nowych podmiotów.

Grupa Selena działa w branży budowlanej, która charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Rezultaty pierwszego i drugiego kwartału są istotnie niższe od osiąganych w drugim półroczu. Na wyniki finansowe Seleny w I kwartale 2010 roku dodatkowy wpływ miała wyjątkowo mroźna zima w Europie Centralnej i Wschodniej. Z powodu mrozów w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wiele firm budowlanych zmuszonych było wstrzymać prace, co w bezpośredni sposób oddziaływało na popyt na materiały budowlane i obniżenie poziomu produkcji. Tym samym w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej sezon budowlany rozpoczął się dopiero w marcu i kwietniu.

Słabsza kondycja finansowa wielu podmiotów z branży budowlanej, wynikająca dodatkowo z panującego spowolnienia gospodarczego, powoduje przekroczenia terminów płatności oraz zmniejszenie popytu na produkty profesjonalne, które zastępowane są tańszymi zamiennikami.

Wzrost przychodów Grupy Selena w I kwartale 2010 wynika głownie z pełnej konsolidacji spółek Quilosa, Kvadro, Matizol oraz dobrych wyników sprzedaży uzyskanych na rynkach wschodzących – m.in. w Turcji i Rosji.

W pierwszym kwartale 2010 przeprowadziliśmy szereg zmian w strukturze Grupy, które wzmocnią naszą pozycję na rynku krajowym oraz w regionie Europy Centralnej. Sfinalizowaliśmy przejęcie spółki PMI Izolacja – Matizol SA – producenta pap i gontów bitumicznych, co umożliwi Selenie utworzenie kompleksowej oferty dla firm dekarskich. Ponadto umocniliśmy naszą pozycję na rynku fińskim oraz słowackim, dzięki podwyższeniu do 100 % naszego udziału w spółce FinSelena Oy oraz utworzeniu Selena Slovakia s.r.o.” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Pierwszy kwartał 2010 roku oznaczał dla Grupy Selena zwiększone koszty związane z ekspansją geograficzną i integracją nowych podmiotów. Na wynik wpłynęła m.in. struktura kosztów spółki Quilosa, w której jest kontynuowana restrukturyzacja kosztowa oraz inwestycje związane z rozwojem pozycji rynkowej Seleny w Chinach. Obecnie na rynku chińskim trwa rozbudowa sieci sprzedaży, a z końcem 2010 roku przewidywane jest uruchomienie produkcji pian montażowych w zakładzie w strefie ekonomicznej Nantong. Plany Grupy Selena w najbliższym czasie zakładają też dalszą integrację spółki Matizol z Gorlic, w której przeprowadzona zostanie modernizacja zakładów produkcyjnych. Grupa Selena będzie też kontynuować dotychczasową strategię rozwoju przez akwizycje na terenie Europy i Azji.

Ponadto wzrost kosztów w pierwszym kwartale związany był także z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przygotowaniami do wdrożenia nowych produktów pod marką Tytan, zgodnie z założeniami strategii rozwoju produktowego Grupy. Selena jako pierwsza wprowadziła w Rosji aplikatory kątowe, które ułatwiają nakładanie produktów w trudno dostępnych miejscach, co wpływa na atrakcyjność oferowanych uszczelniaczy.

Pomimo wzrostu PKB na rynkach Europy Centralnej, prognozowanego przez Komisję Europejską, ostrożnie oceniamy szanse na poprawę koniunktury w zakresie materiałów chemii budowlanej. W dalszym ciągu zauważalne będzie obniżenie popytu na produkty profesjonalne, co związane jest z mniejszą liczbą inwestycji wielkopowierzchniowych. Dzięki poprawie dostępności kredytów spodziewamy się natomiast stopniowego wzrostu koniunktury na rynku inwestycji mieszkaniowych oraz zwiększenia popytu wśród klientów indywidualnych, realizujących drobne remonty i renowacje. Liczymy też na wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki poszerzeniu asortymentu o nowe produkty, które wprowadzone zostaną do oferty w drugim i trzecim kwartale 2010 roku” – dodał Krzysztof Domarecki.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły