Grupa Selena – wyniki finansowe po IV kwartałach 2008

Grupa Selena – prowadzący działalność na całym świecie holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – osiągnęła narastająco, po […]

Grupa Selena – prowadzący działalność na całym świecie holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – osiągnęła narastająco, po czterech kwartałach 2008 roku, przychody w wysokości 529,9 mln zł oraz zysk netto 18,6 mln zł.

Stabilność przychodów i dodatni wynik finansowy wskazują na ugruntowaną pozycję rynkową Seleny, zwłaszcza w sytuacji pogarszających się wskaźników gospodarczych oraz spadku dynamiki branży budowlanej . W odniesieniu do opublikowanej 26 września 2008 r. prognozy skonsolidowanych wyników, przychody Grupy Selena ze sprzedaży zostały zrealizowane w 97,7%, natomiast zysk netto osiągnął 92% prognozowanej wartości, co – w obliczu aktualnej sytuacji ekonomicznej – zarząd uważa za zadowalające.

Na wynik operacyjny Grupy w 2008 roku kształtujący się poniżej prognozy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, związane z realizacją długoterminowej strategii wzrostu i przygotowaniem spółki na okres recesji. Wobec pogłębiającego się kryzysu na rynkach wschodnich zarząd przyjął politykę ostrożnej wyceny należności handlowych – dokonano przeglądu należności przeterminowanych i utworzono odpis aktualizujący należności handlowe i zapasy obarczone podwyższonym ryzykiem w łącznej wysokości 22 mln zł. Konserwatywna ocena portfela należności jest istotnym elementem przyjętej przez Grupę polityki zarządzania ryzykiem w dobie kryzysu.

Na wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Selena w IV kwartale 2008 r. wpływ miały także działania związane z budową i optymalizacją struktur zagranicznych, np. w Chinach (Selena Shanghai Trading i Selena Nantong Building Materials), w Stanach Zjednoczonych (Selena USA Inc.) oraz Turcji ( Polyfoam Yalitim Sanayii).

Wyniki osiągnięte w 2008 roku są naszym zdaniem zadowalające – zważywszy na trudny okres gospodarczy w Polsce i na świecie. W ostatnim okresie podjęliśmy szereg działań, aby przygotować się do oczekiwanego spowolnienia w 2009 roku. Wysoka płynność spółki pozwoli na stabilny wzrost oraz realizację strategicznych planów Grupy Selena w zakresie akwizycji. Nadchodzący okres planujemy więc wykorzystać dla dalszego umocnienia naszej pozycji w Polsce i na rynkach zagranicznych” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy.

Zobacz także

Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu od Grupy Selena

11.05.2023
Zobacz szczegóły

Lider musi rozumieć otaczający go świat i być za niego odpowiedzialny

05.05.2023
Zobacz szczegóły

Selena Experience. Budowanie przyszłości #5: Drabina kariery (Michał Okulowski)

28.04.2023
Zobacz szczegóły
Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

21.04.2023
Zobacz szczegóły