Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: rekordowe przychody na 25-lecie spółki

W pierwszym półroczu 2017 roku Selena osiągnęła najlepszy wynik w 25-letniej historii Grupy – łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 541 mln zł. […]

W pierwszym półroczu 2017 roku Selena osiągnęła najlepszy wynik w 25-letniej historii Grupy – łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 541 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku wzrosły one o 18%. Spółka osiągnęła również jeden z najlepszych w historii wynik EBIT na poziomie 17,2 mln zł, natomiast wynik netto był pod presją niezrealizowanych różnic kursowych.

Rekordowe przychody Grupy to efekt m.in. wzrostu udziału w przychodach wysokomarżowych produktów oraz wzrostu sprzedaży na wielu rynkach w tym największych w: Rosji (40%), Turcji (około 30%) Kazachstanie (ponad 25%) i Polsce (ponad 10%). W związku ze wzrostowym trendem cen surowców na rynku – rentowność sprzedaży brutto Grupy Selena w H1 była pod presją, natomiast ostatecznie wyniosła powyżej 30%. W odpowiedzi na duże zawirowania na rynku surowców – spółka podjęła intensywne działania zmierzające do maksymalnego zniwelowania wpływu rosnących cen surowców. W konsekwencji przekłada się to na cenę końcową oferowanego asortymentu. Sytuacja ta częściowo kompensowana jest wyższą sprzedażą wysokomarżowych produktów m.in. z linii pianoklejów, czyli FOAM ADHESSIVE (FOAD). Jest to relatywnie nowa kategoria produktowa na rynku chemii budowlanej, a jej dynamika sprzedaży jest dwukrotnie wyższa w stosunku do pozostałych produktów Grupy Selena.

Na wynik netto Grupy, który w H1 wyniósł -4,9 mln zł, istotnie rzutował wpływ niezrealizowanych różnic kursowych, szczególnie w przypadku dwóch par walut tj. – rubel – euro oraz euro – złoty. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału Selena pozyskała atrakcyjne finansowanie dla największej spółki zagranicznej Seleny Vostok z dwóch banków rosyjskich, co w kolejnych okresach powinno istotnie zmniejszyć wpływ różnic kursowych na rachunek wyników.

Pierwsza połowa 2017 roku to również okres aktywności w zakresie akwizycji dla Seleny. Pod koniec Q1 spółka została właścicielem firmy Uniflex – włoskiego lidera specjalizującego się w produkcji uszczelniaczy akrylowych. Proces integracji włoskiej firmy przebiega pomyślnie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami i jest skoncentrowany m.in. na obszarze zakupowym – zintegrowane zostały zakupy największych grup surowcowych.

„Już w 3 miesiące po przejęciu Uniflexu osiągnęliśmy wspólnie takie korzyści jak: lepsze terminy płatności i obniżki cen surowców w związku z większym wolumenem zakupowym po stronie kosztowej, a także osiągnęliśmy cross-selling produktów. Jedną z ambicji Grupy Selena jest osiągniecie pozycji lidera w segmencie akryli w Europie.” – powiedział Jean Noël Fourel, prezes Zarządu Selena FM SA.

Ponadto Grupa nadal realizuje szereg działań zaplanowanych przez Zarząd na obecny rok, zwiększających jej potencjał na rynku międzynarodowym. Selena intensyfikuje m.in. działania w zakresie badań i rozwoju, produkcji czy zarządzania organizacją, nie zapominając przy tym o użytkowniku końcowym – jego perspektywie i potrzebach:

„Selena stale koncentruje się na wprowadzaniu rozwiązań zorientowanych na potrzeby klienta ze szczególnym uwzględnieniem podejścia aplikacyjnego. Dzięki temu rozwijamy nasz biznes, ale także wspieramy rozwój biznesu naszych klientów. Jako firma wdrażamy również projekty oszczędnościowe i optymalizacyjne. Grupa stale zwiększa wydajność produkcji, a także intensyfikuje działania w ramach marketingu, sprzedaży i rozwoju. W części spółek Seleny nasza działalność skoncentrowana jest na upraszczaniu operacji w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych. Zarząd zamierza także wzmocnić pozycję firmy w Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Łacińskiej – oba rynki charakteryzuje duży potencjał do rozwoju. Takie kompleksowe podejście, wraz ze wzmożoną pracą na polu R&D z pewnością przyniesie wymierne efekty. Ponadto Selena planuje systematyczne zwiększanie wolumenów sprzedaży oraz udziałów na poszczególnych rynkach, co będzie miało pozytywne przełożenie na wysokość udziału kosztów stałych w sprzedaży i będzie istotnie kompensowało wpływ wzrostu cen surowców” – dodał Jean Noël Fourel, prezes Zarządu Selena FM S.A., jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły