Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: Ponad 1 mld zł przychodu w 2016 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej na świecie – w 2016 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej na świecie – w 2016 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1 013,8 mln zł i jednoczesny wzrost w porównaniu z rokiem 2015. Zyk Grupy w analizowanym okresie wyniósł 32,2 mln zł, zatem o 5,4% więcej niż w roku 2015, a EBIT osiągnął poziom 35,6 mln zł. Wyniki spółki zostały wypracowane pomimo faktu, iż rok 2016 był okresem wielu wyzwań nie tylko przed samą Grupą Selena, ale także przed cała branżą budowlaną i wieloma sektorami z nią związanymi.

Osiągnięcie pozytywnego poziomu przychodów – przekraczającego 1 mld PLN – jest wynikiem rosnących trendów sprzedaży na większości rynków. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży m.in.: w Brazylii (wzrost o 21%), USA (wzrost o 21%), Turcji (wzrost o 15%), Hiszpanii (wzrost o 2%) oraz w Europie Centralnej (wzrost o 8%). Spadki sprzedaży miały miejsce głównie na rynkach azjatyckich i w Rosji – co spowodowane jest utrzymującą się, niestabilną sytuacją gospodarczo-polityczną w tym regionie – oraz w Polsce, częściowo w wyniku wdrożenia systemu ERP w pierwszym kwartale 2016 roku, co przełożyło się na znaczące problemy z dotrzymaniem terminów dostaw w spółkach produkcyjnych i dystrybucyjnych w pierwszej połowie roku. Wzrost sprzedaży w globalnym ujęciu to efekt optymalizacji prowadzonych działań, stworzenia przewag na rynkach międzynarodowych dzięki innowacyjnym i niespotykanym u konkurencji produktom, a także konsekwentnego rozwijania sieci dystrybucji. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła o 1 p.p. r/r. Jest to rezultat całego szeregu czynników, m.in. kontynuacji prac nad obniżkami kosztów receptur produktów dla znaczącej części asortymentu, realizacji projektów oszczędnościowych centralnego działu zakupów oraz strategii zwiększenia udziału produktów wysokomarżowych w portfolio Seleny. Wzrost ten został osiągnięty pomimo negatywnych uwarunkowań w czwartym kwartale, a zwłaszcza bardzo gwałtownego, znacznego wzrostu cen kluczowych surowców oraz rozpoznania i zaksięgowania różnic inwentaryzacyjnych powstałych w trakcie roku w związku ze stabilizacją systemu ERP.

„Rok 2016 był dla Grupy Selena rokiem wyzwań oraz ważnych zamian – zarówno w zarządzie, jak i w samym funkcjonowaniu firmy. Był to okres dużych transformacji, następowały bowiem systematyczne zmiany w Zarządzie, które umożliwiły skompletowanie obecnego zespołu. Obecnie kierownictwo spółki, to osoby bardzo dobrze znające Grupę Selena i mające ekspercką wiedzę jeśli chodzi o powierzony im obszar. Zarząd będzie koncentrował swoje działania na kontynuacji prac badawczych nad nowymi przełomowymi produktami rozwiązującymi kluczowe wyzwania aplikacyjne, rozwijaniu projektów kompleksowej optymalizacji sprzedaży oraz dalszym wprowadzaniu innowacyjnych, wysokomarżowych rozwiązań. Będziemy także aktywnie umacniać swoją pozycję w krajach Europy Zachodniej” – powiedział Jean-Noël Fourel, prezes Zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W roku 2016 roku Grupa Selena podjęła szereg działań na rzecz rozwoju, z których najważniejsze to m.in. uruchomienie najnowszej fabryki i centrum dystrybucyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Astana – Nowe Miasto”, intensyfikacja działań na rynku chińskim poprzez finalizację zakresu współpracy lokalnym partnerem i powołanie joint venture House Selena, co z pewnością przyspieszy ekspansję w tym kraju, gdzie Selena ma bardzo wiele do zaoferowania, jako pionier i lider w wielu segmentach chemii budowlanej oraz wdrożenie kilku przełomowych dla branży innowacyjnych produktów, takich jak: COOL-R, FOAM ADHESIVE (FOAD), Tytan Professional STD z nowym aplikatorem ERGO oraz TYTAN Professional z serii Fix² GALLOP. Laboratoria R&D Seleny w kilku krajach pracują nieustannie nad ulepszaniem istniejących produktów i wdrażaniem nowoczesnych technologii.

„Grupa Selena ma ambitne plany na nadchodzące lata. Prace działu R&D oraz dalsza optymalizacja operacyjna to tylko niektóre elementy, mające pozytywnie wpływać na działalność Grupy na całym świecie. Rok 2017 – także biorąc pod uwagę przewidywaną niezwykle trudną sytuację na rynku surowców oraz prognozowany drastyczny wzrost cen – to dla zarządu i całej Grupy Selena okres dalszej wytężonej pracy i kolejnych wymagających celów. Przed nami m.in. wdrożenie adekwatnych dopasowań cenowych, dotyczących wybranych wyrobów z portfolio Grupy, intensyfikacja działań na Rynkach Zachodnich i pozyskanie znaczących kontraktów. Dla intensyfikacji organicznego wzrostu Selena może rozważyć realizację wybranych akwizycji, ale jedynie wtedy gdy umożliwiać one będą uzyskanie efektów synergii oraz zwiększenie efektywności na rynku międzynarodowym. Zarząd zamierza kontynuować wdrażanie na kolejnych międzynarodowych rynkach innowacyjnych i przełomowych dla budownictwa produktów z portfolio Grupy Selena.” – dodał Jean-Noël Fourel.

Selena w bieżącym roku będzie prowadzić wzmożone działania dla dalszej intensyfikacji strategii dotyczącej wzmocnienia produktów zorientowanych na korzyści aplikacyjne oraz strategii optymalizacji rozwiązań zwłaszcza pod kątem potrzeb użytkowników. Działania te mają na celu rozwój pozycji Grupy w krajach Europy Zachodniej, gdzie Selena posiada już rozpoznawalne marki – zwłaszcza Tytan – cenione przez profesjonalistów oraz indywidualnych odbiorców. Ponadto rok 2017 będzie dla Seleny rokiem wyjątkowym, gdyż firma obchodzi 25. jubileusz powstania, który świętować będzie wraz z klientami, pracownikami oraz udziałowcami.

Zobacz także

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły