Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena pierwsze półrocze 2022 zamyka na dużym plusie

Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Spółka odnotowała rekordowe przychody, sięgające 921 mln zł – to wzrost o 16,9% r/r. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 9,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 53 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie zysk netto w kwocie 48,6 mln zł (wzrost o 22,2% r/r) oraz zysk brutto na poziomie 59,6 mln zł, co oznacza wzrost o 20,8% względem analogicznego okresu 2021 roku.

Komentarz Jacka Michalaka, prezesa zarządu Grupy Selena

Sytuacja geopolityczna oraz zachwianie łańcucha dostaw nie wpłynęły negatywnie na wyniki finansowe Seleny w pierwszym półroczu 2022 roku. Spółka, dzięki przyjętej strategii elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, zanotowała znacznie większe przychody i zyski w stosunku do wyników z zeszłego roku.

Dobry wynik operacyjny pierwszego półrocza to efekt pracy nad marżowością produktów, wynikający z podwyżek cen rynkowych. Wyzwaniem raportowanego okresu były z pewnością przepływy pieniężne, związane z inwestowaniem w kapitał pracujący, głównie zapasy. Warto wymienić tutaj trzy czynniki decydujące. Po pierwsze ogólny wzrost cen, zarówno surowców, materiałów do produkcji, jak i wyrobów gotowych. Z drugiej strony również to, że zwiększyliśmy nasze zapasy w związku z brakami dostępności części surowców. Trzeci czynnik związany jest z naturalnym wzrostem zapasów dla wzrastającej sprzedażywskazuje Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena
Jacek Michalak,prezes zarządu Grupy Selena

Pozytywne efekty finansowe pierwszego półrocza 2022 to również efekt dywersyfikacji rynków zbytu.

Skomplikowana i niepewna sytuacja na Wschodzie zmobilizowała nas do zwiększenia obecności Grupy na rynkach zachodnich, czyli tam, gdzie do tej pory skupiała się mniejsza część naszego biznesu. Inwestycje w Europie Zachodniej okazały się bardzo dobrym posunięciem, które umożliwiło nam osiągnięcie założeń i celów biznesowych stawianych sobie na ten okres. Dywersyfikację rynków chcielibyśmy utrzymać w przyszłości, lecz nadal z nadzieją obserwujemy sytuację i liczymy na powrót na rynki wschodnie. De facto już teraz przygotowujemy się do rozwoju sprzedaży na rynku ukraińskim na czas po zakończeniu wojny – podkreśla Jacek Michalak.

Wyzwaniem, wynikłym z pandemii COVID-19 i zaburzeń na rynku od 1,5 roku, są spore braki w dostawie surowców, w tym ropopochodnych, będących wśród głównych składników do produkcji chemii budowlanej. Część dużych producentów chroni się przed stratami bardzo częstą, nawet codzienną aktualizacją cenników. Korelacja cen ropy z surowcami ropopochodnymi istotnymi dla Grupy Selena nie jest bezpośrednia czasowo, dlatego możliwe jest poszukiwanie alternatywnych dostawców czy surowców.

Czynnikiem, który z pewnością będzie miał ogromne znaczenie dla Seleny, jak również innych firm i gałęzi przemysłu, są wzrastające koszty energii. Grupa gotowa jest na elastyczne dopasowanie cen do tych wzrostów. Już teraz Selena wprowadza działania mające na celu zachowanie ciągłości produkcji, również w obszarze produktów bitumicznych.

Pierwsze półrocze 2022 przyniosło duże zmiany dla całej branży budowlanej – popyt na produkty spadł, przede wszystkim w związku z podwyżkami cen kredytów mieszkaniowych; coraz wyższe były też koszty budów. Według najnowszych danych Grupy PSB podawanych przez Builder wolumen chemii budowlanej spadł o 10% i trend ten może się pogłębiać w kolejnych miesiącach.

Członek zarządu ds. operacyjnych Grupy Selena
Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych Grupy Selena

Ze spadającym popytem radzimy sobie, wprowadzając innowacyjne produkty. Duży potencjał rozwoju mają dla nas sektory pianoklejów, klejów hybrydowych i uszczelniaczy. Niedawno wprowadziliśmy uszczelniacz i klej Tytan MOCARNY nowej generacji, które odpowiadają na potrzeby nawet bardzo wymagających użytkowników. Zgodnie z ideą sustainability wprowadzamy też na rynek nowe, bardziej przyjazne środowisku produkty. Także z myślą o nich uruchomiliśmy w tym półroczu instalację do produkcji biopolimerów w zakładzie produkcyjnym w Nowej Rudzie mówi Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych Grupy Selena. – Pracujemy intensywnie nad kolejnymi rozwiązaniami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo. Inwestujemy m.in. w produkty do ocieplania budynków. Sposoby na redukcję wpływu wzrastających kosztów paliw grzewczych będą wyznaczały kierunki rozwoju branży w kolejnych okresach. Trend ten będzie również wspierany programami unijnymi. Równolegle, mimo trudnej sytuacji rynkowej, wciąż inwestujemy w automatyzację i nowoczesne technologie produkcji, zwiększając m.in. jej wydajność czy ergonomię – dodaje Roman Dziuba.

Poza decyzjami związanymi z marżowością, wzbogaceniem oferty produktowej, modernizacją produkcji czy ukierunkowaniem rozwoju na rynki zachodnie, do dobrych wyników finansowych Seleny przyczyniły się też działania rozwijające kompetencje pracowników.

Andrzej Zygadło,Członek Zarządu ds. personalnych Grupy Selena
Andrzej Zygadło, członek zarządu ds. HR Grupy Selena

Kontynuowaliśmy programy szkoleniowe i rozwojowe dla naszej kadry menedżerskiej, organizowane z ICAN Institute. Przygotowujemy się też do globalnego wdrożenia programu szkoleń dla naszych sił sprzedaży. Działania  zarządcze Seleny zostały docenione m.in. w pierwszej polskiej edycji Best Managed Companies, plebiscytu Deloitte, weryfikującego firmy w obszarach kultury organizacyjnej, strategii, innowacji i wyników finansowych. Selena została wyróżniona w gronie 20 najlepiej zarządzanych spółek prywatnych w Polsce – podkreśla Andrzej Zygadło, członek zarządu ds. HR Grupy Selena.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły