Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena osiągnęła 9 mln zysku w pierwszym kwartale 2009

Grupa Selena – prowadzący działalność na całym świecie holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – w I kwartale 2009 roku […]

Grupa Selena – prowadzący działalność na całym świecie holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – w I kwartale 2009 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 102 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie Grupa odnotowała wzrost marży brutto na sprzedaży o 4,3 mln zł. Zysk netto Grupy wyniósł 9,05 mln zł w porównaniu ze stratą 2,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyniki finansowe i wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięte w I kwartale 2009 roku to m.in. efekt wzmocnienia pozycji Grupy na rynku polskim. Wynik ten uzyskany został dzięki rozwojowi nowych grup produktowych, w tym systemów ociepleń pod marką Tytan EOS i mas bitumicznych. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz racjonalna polityka finansowa Seleny zapewniły jej stabilną pozycję pomimo spowolnienia gospodarczego, szczególnie widocznego na rynkach zagranicznych.

W I kwartale 2009 na wielu rynkach obserwowaliśmy wyraźny spadek koniunktury w branży budowlanej. Należy też pamiętać, że ze względu na sezonowy charakter tego sektora miesiące zimowe są zwykle najsłabsze. Liczymy więc, że pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej w kolejnych okresach będziemy utrzymywać rozwój sprzedaży. W tym celu na bieżąco modyfikujemy naszą ofertę, dostosowując ją do aktualnych trendów rynkowych. Jednocześnie w okresie obecnej dekoniunktury aktywizujemy nasze działania akwizycyjne. Przedmiotem naszych zainteresowań są przede wszystkim rynki Europy Zachodniej i Centralnej, które monitorujemy pod kątem możliwości fuzji i przejęć” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Na wzrost sprzedaży Grupy wpłynął także rozwój asortymentu i sieci dystrybucji na rynkach zagranicznych.W Europie Centralnej Grupa Selena uruchomiła sprzedaż innowacyjnego kleju poliuretanowego Tytan Professional Styro 753 przeznaczonego do montażu ociepleń i wdrożyła ofertę handlową do sieci hipermarketów budowlanych. W Chinach Selena Shanghai Trading – spółka zależna z Grupy – kontynuowała rozwój sprzedaży na wschodnim wybrzeżu, które jest najszybciej rozwijającym się rejonem kraju.

Oprócz zwiększonej sprzedaży na wynik netto Grupy pozytywnie oddziaływał także wysoki kurs euro, który wpłynął na zwiększenie rentowności na działalności eksportowej oraz umożliwił uzyskanie znaczącego dodatniego salda na działalności finansowej.

Niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego zysk operacyjny Grupy (EBIT) w wysokości 1,1 mln zł wynika z kosztów integracji i restrukturyzacji spółek przejętych i utworzonych w roku 2008 (Selena Vostok i Selena Sever w Rosji, POLYFOAM Yalitim Sanayi ve Tic Ltd w Turcji, Selena Shanghai Trading Co. Ltd i Foshan Chinuri-Selena Chemical Co w Chinach, Tytan EOS w Polsce) oraz utworzenia i rozwoju struktury organizacyjnej zarządzającej Grupą Selena. W wyniku operacyjnym za I kwartał 2009 ujęto także koszt 1,3 mln zł związany z pożarem magazynu w spółce zależnej Carina Silicones Sp. z o.o.. Obecnie trwa postępowanie mające na celu wypłatę odszkodowania.

Selena odnotowała też pozytywne zmiany w bilansie. Wartość sumy bilansowej Grupy wzrosła o 40%w odniesieniu do stanu na koniec marca 2008 i wyniosła 439,8 mln zł, co jest efektem rozszerzania skali działalności. Niski poziom zobowiązań (spadek o 60,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz nadwyżka gotówkowa w wysokości ok. 73,4 mln zł stanowią zabezpieczenie płynności spółki i gwarantują stabilne podstawy dla działalności operacyjnej Grupy w roku 2009 oraz realizację celów akwizycyjnych.

Na podstawie dostępnych analiz oraz własnej oceny sytuacji makroekonomicznej, Selena FM SA stoi na stanowisku, że kryzys w sektorze materiałów budowlanych będzie trwał co najmniej do końca 2010 roku i będzie miał także wpływ na poziom popytu w roku 2011. Kluczowymi czynnikami, które zabezpieczą efektywność biznesową Grupy Selena w średnim okresie czasu będą:

a) Utrzymanie dyscypliny kosztowej w dotychczasowych jednostkach biznesowych.

W ramach programu anty kryzysowego, w I kwartale 2009 Selena FM SA rozpoczęła działania mające na celu optymalizację i dostosowanie struktury kosztów do poziomu popytu na poszczególnych rynkach.

b) Skuteczne przejęcia i następujące po nich integracje, które Selena FM SA planuje przeprowadzić. 

W kolejnych kwartałach Grupa Selena kontynuować będzie działalność inwestycyjną w obszarze akwizycji, głównie na rynku europejskim. Przedmiotem zainteresowań Grupy są przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu działalności, posiadające ugruntowaną pozycję i znane na lokalnym rynku marki oraz firmy produkujące towary komplementarne wobec produktów Seleny.

Dodatkowo rozpoczęto projekt wdrożenia nowej platformy informatycznej, której celem jest usprawnienie procesów zarządzania w obszarze konsolidacji finansowej, kontrolingu i analizy rentowności sprzedaży.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły