Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena – nieznaczny spadek sprzedaży w pierwszym półroczu w stosunku do 2019 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2020 roku zanotowała przychody […]

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 602,2 mln zł, co oznacza niewielki spadek – o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 31,3 mln zł, a wynik EBIT to 44,1 mln zł. Selena, mimo chwilowych spadków popytu spowodowanych ograniczeniem zamówień na materiały budowlane, kontynuuje działalność bez większych zmian i nie odnotowała do tej pory zakłóceń w dostawach surowców i materiałów produkcyjnych.

Grupa Selena osiągnęła w pierwszym półroczu 2020 roku dobre wyniki finansowe. Na niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie roku miała przede wszystkim sytuacja związana ze światową pandemią koronawirusa, która spowodowała ograniczenia w działalności gospodarczej kontrahentów w kwietniu i maju. Mimo tego Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 31,3 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 202,9 mln zł, a jego wzrost – o 7,8 mln zł – spowodowany był utrzymującym się spadkiem cen surowców oraz częściową stabilizacją cen pozostałych surowców w drugim kwartale 2020 roku. Pozytywny efekt na rentowność brutto ze sprzedaży, która wyniosła 33,7%, miało stałe zwiększanie udziału sprzedaży produktów innowacyjnych o wyższej marży oraz optymalizacja receptur produktów. Wyższy zysk operacyjny jest efektem pozostałej działalności operacyjnej. 

Spółka ocenia, że epidemia koronawirusa miała mniejszy wpływ na branżę budowlaną w porównaniu do innych sektorów. Grupa kontynuowała trend wzrostowy na kluczowych dla swojej działalności rynkach tj. w obszarze Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej i Azji, a struktura przychodów ze sprzedaży w poszczególnych regionach nie uległa istotnym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu. Grupa prognozuje również, że wpływ pandemii będzie odczuwalny dla branży budowlanej w kolejnych latach 2021 i 2022. W trakcie lockdownu niezwykle istotne było wsparcie ze strony rządu. Grupa skorzystała z pomocy państwowej w 8 krajach świata, w tym również z tarczy antykryzysowej w Polsce, co pomogło w utrzymaniu 600 miejsc pracy w kraju.

„Polskie firmy mają w swoim DNA umiejętność szybkiego reagowania. A jednym z głównych skutków pandemii jest obecnie przyspieszenie procesów. W nadchodzących miesiącach największym zagrożeniem dla biznesu będzie spadek popytu na europejskim rynku, ale polskie przedsiębiorstwa – przyzwyczajone do funkcjonowania w kryzysowych warunkach – powinny sobie poradzić. Na potencjalne obostrzenia związane z pandemią byliśmy przygotowani dzięki doświadczeniom w naszych dwóch zakładach w Chinach. Sprawny plan działania i skuteczna komunikacja wewnętrzna prowadzona przez zespół ekspertów w Centrali, pozwoliły nam zadbać o bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin oraz uniknąć znaczących przestojów (80% zaopatrzenia Seleny w surowce dostępne jest w Europie). Dywersyfikacja geograficzna Seleny oraz fakt, że nie wszystkie gospodarki były jednakowo i w tym samym czasie objęte lockdownem również sprzyjał przejściu przez pierwszą falę pandemii. W czasie gdy Europa zamykała granice, Chiny rozpoczynały już powolne odmrażanie gospodarki. Pandemia przyspieszyła również proces digitalizacji, który Selena częściowo praktykowała już od 20 lat (m.in. międzynarodowe spotkania w formie wideokonferencji). Dzięki przejściu na pracę zdalną oraz motywacji zaangażowanych pracowników i wewnętrznej kulturze organizacyjnej – skupionej na pracy z użytkownikiem większość naszych działalności miała miejsce online, w tym szkolenia, webinary i prezentacje produktowe. Część z naszych pracowników – w tym pracownicy produkcji – przy zapewnieniu odpowiednich środków ochrony osobistej kontynuowała pracę w tradycyjnym modelu. Dziękuję wszystkim pracownikom za dojrzałą postawę w tym trudnym czasie oraz umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian! Zwinność i odpowiedzialność jaką wykazała się cała Grupa przy zachowaniu bardzo dobrej efektywności odzwierciedlają naprawdę satysfakcjonujące wyniki finansowe wypracowane w tych nietypowych okolicznościach” – mówi Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena.

„Pozytywny wpływ na wynik Grupy miała również duża mobilność i zdolności sił sprzedaży do adaptacji do nowych warunków otoczenia zewnętrznego, w tym wypracowanie nowych standardów pracy i digitalizacja procesu sprzedaży wspierana przez zespół Sales Excellence. Zminimalizowanie spadków przychodów wynikające ze spadku popytu było możliwe dzięki działaniom typu „cross-up selling”, czyli wykorzystaniu potencjału produktów innowacyjnych do zwiększenia wartości sprzedaży do klientów obecnych, a także programy pozyskiwania nowych klientów na bazie szerokiej oferty produktów innowacyjnych. Grupa dbała również o ochronę poziomu marż i zysków w oparciu o zdefiniowane standardy i procesy zarządzania ceną” – dodaje Dariusz Ciesielski, Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży.

Grupa Selena w trakcie pandemii nie zapomniała o wsparciu lokalnej społeczności. Przy współpracy z lokalnymi władzami w ramach akcji #SelenaPomaga firma przekazała bezpłatnie na rzecz ponad 50 podmiotów pierwszą partię preparatu do dezynfekcji TYTAN HEALTH. 10 000 opakowań trafiło m.in. do dolnośląskich szpitali, placówek medycznych, podopiecznych Fundacji Między Niebem a Ziemią i seniorów. #SelenaPomaga jest jednym z elementów polityki CSR spółki. 

Spółka zrealizowała także dwie digitalowe kampanie online; pierwszą z nich kampanię wizerunkową budującą świadomość marki pod hasłem Global Experience oraz kampanię digitalową programu FAST&PRO promującą szybkie i niezawodne rozwiązania dla profesjonalistów umożliwiające znaczące przyspieszenie prac budowlanych, zachowanie wysokiej jakości oraz obniżenie kosztów wykonywanych prac. Produkty FAST&PRO (takie jak: Tytan Professional pianoklej do G-K i 60 SEKUND, klej montażowy Fix2GT oraz pianę montażową Ultra Fast 70) realnie wpływają na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy, równocześnie zapewniając szybkie i łatwe stosowanie produktów. Skrócenie czasu pracy stanowi wartość dodaną w branży budowlanej szczególnie w obliczu skutków pandemii. Zasięg kampanii obejmował takie rynki jak: Polska, Rosja, Hiszpania, Kazachstan, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria.

Pomimo obostrzeń pandemicznych kontynuowaliśmy także prace przy dużych międzynarodowych projektach. W tym roku polska innowacja – COOL-R® pokryła 19 tys. m² dachu lotniska w Brazylii w Porto Alegre obniżając temperaturę dachu z 86˚C do 34 ˚C. Rozwiązanie to wpływa korzystnie na podwyższenie komfortu cieplnego i obniżenie kosztów eksploatacyjnych, m.in. kosztów elektryczności i emisji CO2 do atmosfery. Powłoka COOL-R® znajduje się również na dachu największego w Europie targu rybnego w Madrycie.

W pierwszej połowie 2020 roku, oprócz uzyskania dobrych wyników finansowych Grupa Selena, była również laureatem znaczących tytułów:

• godła „Teraz Polska” za pianoklej TYTAN Professional 60 SEKUND – wręczonego przez Pierwszą Damę RP – Agatę Kornhauser-Dudę na ręce prezesa Grupy Selena Krzysztofa Domareckiego oraz prezesa spółki dystrybucyjnej Andrzeja Ulfiga w Pałacu Prezydenckim. Zaletą pianoklejów jest oszczędność czasu pracy sięgająca 30% w porównaniu do tradycyjnych technologii oraz mniejsze koszty dla środowiska.

• „Inwestor bez granic” – wyróżnienie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 przyznawane przedsiębiorstwom zagranicznym działającym w Polsce i polskim firmom skutecznie działającym za granicą. Celem tytułu jest propagowanie wzorowych – partnerskich, przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności – relacji między inwestorem, rynkiem i administracją.

• Solidny Pracodawca – nagroda przyznawana przedsiębiorstwom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo oraz warunki pracy, jak również o rozwój pracowników. Projekt wyłania i promuje rzetelnych pracodawców cechujących się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim. 

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły