Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: kolejny kwartał wysokiego zysku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 757 mln zł, a zatem wynik na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2015 roku. Jednocześnie wynik operacyjny Grupy (EBIT) wyniósł 48,3 mln zł i wzrósł o ok. 10%, natomiast zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 36,6 mln zł, co oznacza niebagatelny wzrost o niemal 76% w porównaniu z rokiem 2015. Osiągnięte wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej przez Selenę strategii poprawy rentowności prowadzonej działalności.

Dzięki aktywnej polityce zakupu surowców, nieustannej pracy nad recepturami oraz wprowadzaniu wysoko marżowych, innowacyjnych produktów – Grupa Selena w Q3 2016 utrzymała marżę zysku brutto ze sprzedaży na wysokim poziomie 33,9%, co stanowi wzrost o 2,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Dodatkowo, pozytywny wpływ na wyniki miały utrzymujące się w raportowanym okresie niskie ceny surowców oraz dodatnie różnice kursowe walut lokalnych – na rynkach, na których działa Selena – w relacji do Euro.

„Konsekwencja w dostarczaniu na globalny rynek wysokiej jakości innowacyjnych produktów przynosi pozytywne rezultaty w postaci wzrostu zysku netto w trzecim kwartale 2016 o 16 milionów w relacji do tego samego okresu w roku poprzednim. Dzięki produktom powstałym na bazie szeroko zakrojonych prac w naszych własnych działach R&D oraz w wyniku współpracy z naukowcami, Selena wyprzedza konkurencję, tworząc nowe kategorie produktowe, a co za tym idzie, wyznaczając także nowe standardy w budownictwie. Dzięki takiej polityce wdrożeń spółka realizuje zwiększoną sprzedaż na wymagających rynkach w krajach wysokorozwiniętych. W trzecim kwartale odnotowaliśmy także wzrost m.in. w Brazylii, Turcji, czy Stanach Zjednoczonych, gdzie konsekwentnie realizujemy coraz lepszy wynik już od 3 lat. Warto zauważyć, iż pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej na Wschodzie Grupa Selena odnotowała stopniowe odbudowanie sprzedaży w swoich spółkach w tym regionie. Utrzymanie wyniku na poziomie porównywalnym do roku 2015 stanowiło spore wyzwanie, zwłaszcza w kontekście znacznego spadku produkcji budowlanej w krajach Unii Europejskiej – w tym w szczególności w Polsce – oraz na kluczowych dla Grupy rynkach wschodnich. Obserwujemy obecnie zmianę tendencji na rynku surowców i po okresie utrzymujących się jeszcze w trzecim kwartale niskich cen, spodziewamy się wzrostów w nadchodzących miesiącach. Jednak Selena jest na tę ewentualność przygotowana w związku z czym efekt wzrostu cen surowców nie powinien mieć znacznego przełożenia na uzyskiwane do końca 2016 roku marże.” – powiedział Marcin Macewicz Członek Zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Najważniejszym aspektem dla Grupy Selena jest konsekwentne wdrażanie wypracowanej strategii, dzięki której możliwe jest oferowanie najwyższej jakości rozwiązań spełniających realne potrzeby użytkowników, a co za tym idzie zwiększanie przychodów oraz udziałów w rynku. Spółka systematyczne poprawia rentowność, nie tylko dzięki działaniom operacyjnym, ale także, lub przede wszystkim, dzięki dedykowanym dla użytkowników, udoskonalonym produktom z coraz lepszymi formułami. Grupa Selena – jako lider branży – od początku działalności kładzie nacisk na prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek autorskie technologie, które często stanowią przełom dla całego sektora. 

Zobacz także

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły