Grupa Selena: kolejny kwartał wysokiego zysku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 757 mln zł, a zatem wynik na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2015 roku. Jednocześnie wynik operacyjny Grupy (EBIT) wyniósł 48,3 mln zł i wzrósł o ok. 10%, natomiast zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 36,6 mln zł, co oznacza niebagatelny wzrost o niemal 76% w porównaniu z rokiem 2015. Osiągnięte wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej przez Selenę strategii poprawy rentowności prowadzonej działalności.

Dzięki aktywnej polityce zakupu surowców, nieustannej pracy nad recepturami oraz wprowadzaniu wysoko marżowych, innowacyjnych produktów – Grupa Selena w Q3 2016 utrzymała marżę zysku brutto ze sprzedaży na wysokim poziomie 33,9%, co stanowi wzrost o 2,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Dodatkowo, pozytywny wpływ na wyniki miały utrzymujące się w raportowanym okresie niskie ceny surowców oraz dodatnie różnice kursowe walut lokalnych – na rynkach, na których działa Selena – w relacji do Euro.

„Konsekwencja w dostarczaniu na globalny rynek wysokiej jakości innowacyjnych produktów przynosi pozytywne rezultaty w postaci wzrostu zysku netto w trzecim kwartale 2016 o 16 milionów w relacji do tego samego okresu w roku poprzednim. Dzięki produktom powstałym na bazie szeroko zakrojonych prac w naszych własnych działach R&D oraz w wyniku współpracy z naukowcami, Selena wyprzedza konkurencję, tworząc nowe kategorie produktowe, a co za tym idzie, wyznaczając także nowe standardy w budownictwie. Dzięki takiej polityce wdrożeń spółka realizuje zwiększoną sprzedaż na wymagających rynkach w krajach wysokorozwiniętych. W trzecim kwartale odnotowaliśmy także wzrost m.in. w Brazylii, Turcji, czy Stanach Zjednoczonych, gdzie konsekwentnie realizujemy coraz lepszy wynik już od 3 lat. Warto zauważyć, iż pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej na Wschodzie Grupa Selena odnotowała stopniowe odbudowanie sprzedaży w swoich spółkach w tym regionie. Utrzymanie wyniku na poziomie porównywalnym do roku 2015 stanowiło spore wyzwanie, zwłaszcza w kontekście znacznego spadku produkcji budowlanej w krajach Unii Europejskiej – w tym w szczególności w Polsce – oraz na kluczowych dla Grupy rynkach wschodnich. Obserwujemy obecnie zmianę tendencji na rynku surowców i po okresie utrzymujących się jeszcze w trzecim kwartale niskich cen, spodziewamy się wzrostów w nadchodzących miesiącach. Jednak Selena jest na tę ewentualność przygotowana w związku z czym efekt wzrostu cen surowców nie powinien mieć znacznego przełożenia na uzyskiwane do końca 2016 roku marże.” – powiedział Marcin Macewicz Członek Zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Najważniejszym aspektem dla Grupy Selena jest konsekwentne wdrażanie wypracowanej strategii, dzięki której możliwe jest oferowanie najwyższej jakości rozwiązań spełniających realne potrzeby użytkowników, a co za tym idzie zwiększanie przychodów oraz udziałów w rynku. Spółka systematyczne poprawia rentowność, nie tylko dzięki działaniom operacyjnym, ale także, lub przede wszystkim, dzięki dedykowanym dla użytkowników, udoskonalonym produktom z coraz lepszymi formułami. Grupa Selena – jako lider branży – od początku działalności kładzie nacisk na prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek autorskie technologie, które często stanowią przełom dla całego sektora. 

Zobacz także

Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu od Grupy Selena

11.05.2023
Zobacz szczegóły

Lider musi rozumieć otaczający go świat i być za niego odpowiedzialny

05.05.2023
Zobacz szczegóły

Selena Experience. Budowanie przyszłości #5: Drabina kariery (Michał Okulowski)

28.04.2023
Zobacz szczegóły
Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

21.04.2023
Zobacz szczegóły