Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena: 891 mln zł przychodów po trzech kwartałach 2017

Przychody Grupy Selena wyniosły narastająco po trzech kwartałach 2017 roku 891,4 mln zł – co jest rekordem w historii spółki i oznacza wzrost o prawie […]

Przychody Grupy Selena wyniosły narastająco po trzech kwartałach 2017 roku 891,4 mln zł – co jest rekordem w historii spółki i oznacza wzrost o prawie 18% rok do roku. Zwiększenie sprzedaży na większości kluczowych rynków to efekt pozytywnego przyjęcia m.in.rewolucyjnej linii pianoklejów, FOAD, której dynamika sprzedaży jest obecnie dwukrotnie wyższa w stosunku do pozostałych produktów Grupy Selena, a także innych innowacyjnych produktów. Wynik EBIDTA w analizowanym okresie wyniósł 62,3 mln zł, a zysk netto 12 mln zł. Podobnie jak w poprzednim kwartale, wynik finansowy był pod presją niezrealizowanych różnic kursowych i bezprecedensowego kryzysu na rynku surowców.

Rekordowy poziom przychodów wypracowano dzięki trafnym decyzjom strategicznym związanym m.in. z wprowadzaniem na rynki nowatorskich rozwiązań takich jak kategoria pianoklejów FOAD, która rewolucjonizuje podejście do prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz na nowo definiuje zarówno wydajność, jak i szybkość realizacji projektów. Znaczący wpływ miała także finalizacja procesu integracji Seleny i włoskiego lidera specjalizującego się w produkcji uszczelniaczy akrylowych – firmy Uniflex – spółki przejętej przez Grupę w marcu tego roku, a także pozytywny przebieg integracji spółek wchodzących w skład nowego joint venture House Selena w Chinach. Istotny efekt synergii w ramach JV uzyskano zwłaszcza w obszarze HR, a także w zakresie pełniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych lokalnej fabryki Seleny. Przychody Grupy Selena w Chinach zwiększyły się o 150% rok do roku – co potwierdza skuteczność nowego modelu biznesowego, gdzie wkładem Seleny są przede wszystkim najnowsze technologie oraz zaawansowane linie produkcyjne, a partnera chińskiego sieć dystrybucji, zespół sprzedażowy i kontakty rynkowe. Azja jest obecnie coraz ważniejszym strategicznie kierunkiem dla Grupy Selena. Dzięki bardzo dobrym produktom dopasowanym do lokalnych potrzeb i właściwemu zarządzaniu sprzedażą Selena odnotowała wzrost przychodów na większości rynków, m.in. w: Turcji (33%), Rosji (27%), Kazachstanie (22%) USA (16%), Hiszpanii (11%), a także w Polsce (10%).

Należy podkreślić, iż w Polsce wciąż mamy do czynienia z dobrą koniunkturą na rynku budownictwa – w tym mieszkaniowego – która pozytywnie wpływa na rynek chemii budowlanej. W porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku produkcja budowalno-montażowa wzrosła o 13%, rozpoczęto niemal 21% budów więcej, a do użytku oddano o 10,6% więcej lokali.

Wciąż jednak mamy do czynienia z ekstremalnie trudną sytuacją na rynku surowców, gdzie występują obecnie problemy z dostępnością nawet zakontraktowanych ilości, a także drastyczny wzrost cen. Branża odczuła w trzecim kwartale także konsekwencje ogłoszonych przez dostawców tzw. stanów siły wyższej (force majeur). Czynniki te spowodowały, że rentowność brutto za trzy kwartały 2017 roku wyniosła 29,8%.

„Trudna sytuacja na rynku surowców utrzymuje się już kolejny kwartał i wszystko wskazuje na to, że to się nie zmieni także w nadchodzących okresach. Grupa Selena przełożyła część wzrostu kosztów produkcji na rynek, jednak nie było to możliwe we wszystkich regionach. Sytuacja na rynku wskazuje, że w nadchodzących miesiącach nastąpi wyrównanie poziomów cen produktów u wszystkich podmiotów – także u naszej bezpośredniej konkurencji – co umożliwi nam kontynuację przełożenia zwyżki cen surowców na rynek w większym stopniu i poprawę marżowości.” – mówi Jean Noël Fourel, prezes Zarządu Selena FM SA.

Selena pracuje nad dalszym zwiększeniem skuteczności operacyjnej. W analizowanym okresie po raz kolejny skrócony został czas konwersji gotówki – o 8 dni. W części spółek Grupy optymalizacja skoncentrowana jest na upraszczaniu operacji w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych. Selena wzmacnia aktywność na rynkach zachodnich oraz w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej, podnosi wydajność produkcji, a także intensyfikuje działania w ramach marketingu, sprzedaży i rozwoju oraz łagodzi efekt pełnego zatrudnienia i wynikającą z tego presję na wynagrodzenia w Polsce poprzez dodatkowe inwestycje w automatyzację.

„Stale rozwijamy portfolio innowacyjnych produktów, ale obecnie pion rozwoju Seleny skupiony jest także mocno na poszukiwaniu nowych źródeł surowców dla zapewnienia optymalizacji kosztowej naszych produktów. Równolegle kontynuujemy oczywiście prace nad rozwiązaniami, które zasilą naszą ofertę w latach kolejnych. Niebawem do dyspozycji naszego działu R&D oddamy nowe centrum rozwojowo-badawcze w Polsce. Prace budowlane zakończą się w grudniu 2017, natomiast uroczyste otwarcie planowane jest w drugim kwartale 2018. Do dyspozycji naszych specjalistów oddamy m.in. najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, maszyny do testów oraz profesjonalny sprzęt do badań pian poliuretanowych. Nowe laboratorium zapewni pracownikom wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu pracy. Dzięki podejmowanym przez Zarząd działaniom optymalizacyjnym, integracji wewnętrznej i silnej koncentracji na potrzebach użytkowników, Selena może zakończyć 2017 rok z bardzo dobrą sprzedażą. Scenariusz uprawdopodobniają też prognozy wzrostu PKB w zasadzie na wszystkich głównych rynkach, na których działa Grupa” – dodaje Jean Noël Fourel.

Zobacz także

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły