Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe po III kwartałach 2015

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – po trzecim kwartale 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – po trzecim kwartale 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 759 mln zł. Zysk netto wyniósł 20 mln zł, natomiast zysk operacyjny osiągnął poziom 43 mln zł.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik Seleny były – tak, jak w poprzednich kwartałach – wahania kursowe walut i sytuacja polityczna w niektórych rejonach. Wzrost sprzedaży Selena odnotowała w USA, Hiszpanii i Kazachstanie. Niekorzystna sytuacja utrzymuje się na rynkach wschodnich, w Rosji i na Ukrainie.

Zgodnie z oczekiwaniami spółka systematycznie poprawia rentowność brutto sprzedaży, która po trzech kwartałach wyniosła 31,5%, co oznacza wzrost o 1,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to wynikiem konsekwentnego rozwoju portfolio produktowego, w szczególności zwiększenia udziału w sprzedaży innowacyjnych produktów; polityki zakupowej Grupy pozwalającej na uzyskiwanie korzystnych cen zakupu surowców oraz optymalizacji receptur produktowych.

„Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na naszą wieloletnią obecność na rynkach wschodzących, mamy dużą ekspozycję na zmienną koniunkturę gospodarczą i wahania kursów walut lokalnych. Utrzymujący się kryzys na Wschodzie Europy oraz osłabienie siły nabywczej i popytu inwestycyjnego w budownictwie na rynkach rozwijających doprowadziły do spadku sprzedaży. W dużej części udało nam się skompensować mniejszą sprzedaż poprawą osiąganych marż. Wyższe marże są wynikiem konsekwentnie prowadzonych działań w obszarze badań i rozwoju oraz zakupu surowców” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W nadchodzących kwartałach spółka spodziewa się utrzymania obecnego wysokiego poziomu rentowności brutto sprzedaży. Jednocześnie zakłada większą aktywność i sprzedaż na rynkach rozwiniętych przy względnej stabilizacji na rynkach wschodnich.

Zobacz także

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły

Selena najbardziej innowacyjną firmą z Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

07.12.2023
Zobacz szczegóły