Przejdź do: Centrum prasowe

Selena FM SA dokonano przydziału akcji

Wczoraj dokonano przydziału akcji w ofercie publicznej Seleny FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją […]

Wczoraj dokonano przydziału akcji w ofercie publicznej Seleny FM SA – spółki kierującej działalnością Grupy Selena, holdingu firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. Łącznie inwestorom przydzielono 5 mln akcji, w tym 750 tys. akcji w Transzy Indywidualnej oraz 4 mln 250 tys. akcji w Transzy Instytucjonalnej. Wartość oferty publicznej wyniosła 165 mln zł. W ramach oferty publicznej przydzielono wszystkie akcje.

Spółka oferowała wyłącznie akcje nowej emisji w liczbie 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Do obrotu giełdowego Spółka zamierza wprowadzić 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda i powstałych w związku z nimi Praw do Akcji Serii C. Główny akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy.

Raport bieżący dotyczący podsumowania emisji zostanie przekazany w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji.

Powodzenie naszej oferty publicznej i zainteresowanie inwestorów oraz partnerów handlowych akcjami Seleny stanowi dla nas potwierdzenie słuszności obranej strategii. Najbliższe dwa lata będą dla całej Grupy okresem konsekwentnie realizowanej ekspansji globalnej. Obecnie nasze produkty – w tym flagowe marki Tytan i Artelit -sprzedajemy na ponad 50 rynkach świata. Planowane inwestycje pomogą nam umocnić naszą pozycję w tych krajach oraz rozpocząć działalność na zupełnie nowych obszarach. Planujemy także poszerzenie portfela oferowanych produktów i inwestycje w najnowocześniejsze technologie” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Oferującymi akcje spółki Selena FM SA są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.

Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki – Krzysztof Domarecki, który posiada 99,23% akcji (przed emisją akcji serii C).

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na akwizycje w Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Europie Środkowo-Wschodniej, uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych w Rosji i Chinach oraz rozbudowę zakładów w Polsce, w Brazylii i w USA. Ponadto, Grupa Selena planuje rozwój sieci sprzedaży i infrastruktury informatycznej. Łącznie plan inwestycyjny na najbliższe dwa lata wymagać będzie nakładów w wysokości od 217 do 276 mln zł.

Strategia Grupy Selena zakłada osiągnięcie pozycji największego światowego producenta i dystrybutora montażowych pian poliuretanowych, jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy oraz wejście do grona trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych.

W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 431,4 mln zł, co oznacza wzrost o 34% wobec roku 2005. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 30,7 mln zł i był wyższy o 130,2%w porównaniu do wyniku netto za 2005 rok.

Według wstępnych szacunków w 2007 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości496,2 mln zł, co oznacza wzrost o 15% wobec roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 34 mln zł i był wyższy o 10,7 % do 2006 roku.

Selena FM SA prognozuje, że w 2008 roku skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł. W perspektywie do 2012 roku spółka planuje osiągnąć przychody powyżej 1 mld zł.

Selena systematycznie zwiększa sprzedaż zagraniczną, która w 2006 roku stanowiła 65,5% przychodów. Równocześnie wartość sprzedaży zagranicznej na przestrzeni lat 2004-2006 wzrosła ponad dwukrotnie (ze 139,2 mln zł do 282,7 mln zł). W I półroczu 2007 roku przychody z tej sprzedaży wyniosły 135,9 mln zł i stanowiły 62,3% przychodów Grupy ogółem.

Zobacz także

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły

Selena gotowa do lotów z CPK!

15.04.2024
Zobacz szczegóły

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły